Vad rimmar på bornitrid?

Bornitrid är ordet vi vill hitta rim till.

Bornitrid rimmar med följande 180 ord:

bornitrid, galliumnitrid, germaniumnitrid, kiselnitrid, kromnitrid, titannitrid


Astrid, eldstrid, Estrid, gatustrid, närstrid, ordstrid, strid

acetylklorid, allylklorid, aluminiumfluorid, aluminiumklorid, americiumtrifluorid, amilorid, ammoniumfluorid, ammoniumklorid, antimonklorid, antimonpentaklorid, argonfluorhydrid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, bariumfluorid, bariumklorid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, berylliumfluorid, berylliumklorid, blytellurid, bortrifluorid, disackarid, disvaveldiklorid, divätetellurid, etylendiklorid, fluorid, fosfoglycerid, fosforoxitriklorid, fosfortriklorid, frid, glycerid, griftefrid, guldpentafluorid, hybrid, Ingrid, järndiklorid, järntriklorid, julefrid, julfrid, kalciumfluorid, kalciumklorid, kaliumfluorid, kaliumklorid, kiseltetraklorid, klorid, koboltdifluorid, kobolttrifluorid, koltetraklorid, koppardiklorid, kopparoxidklorid, kromtriklorid, kromylklorid, litiumaluminiumhydrid, litiumklorid, Madrid, magnesiumklorid, monoglycerid, monosackarid, natriumborhydrid, natriumfluorid, natriumhydrid, natriumklorid, nickelklorid, oxalylklorid, polysackarid, polyvinylklorid, qvinnofrid, rubidiumfluorid, rubidiumklorid, sackarid, Sigrid, silverklorid, silvermonofluorid, sinnesfrid, strontiumdifluorid, sulfurylklorid, svaveldiklorid, tenntetraklorid, tiofosforrylklorid, tionylklorid, triglycerid, trisackarid, Turid, Valfrid, vätefluorid, vila i frid, vinylklorid, vismutoxidklorid, viverrid, zinkklorid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, aluminiumbromid, aluminiumfosfid, aluminiumhydroxid, aluminiumjodid, aluminiumoxid, aluminiumsulfid, amid, ammoniumbromid, ammoniumjodid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonoxid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, arsenid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumhydroxid, bariumjodid, bariumoxid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumjodid, berylliumoxid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysulfid, blysuperoxid, borfosfid, borkarbid, bortribromid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för bornitrid?

Att bornitrid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bornitrid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bornitrid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bornitrid på Wikipedia

Du kan också söka efter bornitrid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bornitrid