Vad rimmar på arsenikpentoxid?

Arsenikpentoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Arsenikpentoxid rimmar med följande 169 ord:

arsenikpentoxid, fosforpentoxid, jodpentoxid, vanadinpentoxid


fosfonitoxid, vismutoxid

aluminiumhydroxid, aluminiumoxid, antimonoxid, arseniktrioxid, bariumhydroxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, ceriumoxid, cesiumhydroxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfortrioxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, kalciumhydroxid, kalciumoxid, kaliumhydroxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kopparhydroxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumhydroxid, litiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumoxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, selendioxid, selentrioxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, väteperoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för arsenikpentoxid?

Att arsenikpentoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder arsenikpentoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arsenikpentoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: arsenikpentoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter arsenikpentoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arsenikpentoxid