Vad rimmar på Astrid?

Astrid är ordet vi vill hitta rim till.

Astrid rimmar med följande 180 ord:

Astrid


eldstrid, Estrid, gatustrid, närstrid, ordstrid, strid

bornitrid, galliumnitrid, germaniumnitrid, kiselnitrid, kromnitrid, titannitrid

acetylklorid, allylklorid, aluminiumfluorid, aluminiumklorid, americiumtrifluorid, amilorid, ammoniumfluorid, ammoniumklorid, antimonklorid, antimonpentaklorid, argonfluorhydrid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, bariumfluorid, bariumklorid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, berylliumfluorid, berylliumklorid, blytellurid, bortrifluorid, disackarid, disvaveldiklorid, divätetellurid, etylendiklorid, fluorid, fosfoglycerid, fosforoxitriklorid, fosfortriklorid, frid, glycerid, griftefrid, guldpentafluorid, hybrid, Ingrid, järndiklorid, järntriklorid, julefrid, julfrid, kalciumfluorid, kalciumklorid, kaliumfluorid, kaliumklorid, kiseltetraklorid, klorid, koboltdifluorid, kobolttrifluorid, koltetraklorid, koppardiklorid, kopparoxidklorid, kromtriklorid, kromylklorid, litiumaluminiumhydrid, litiumklorid, Madrid, magnesiumklorid, monoglycerid, monosackarid, natriumborhydrid, natriumfluorid, natriumhydrid, natriumklorid, nickelklorid, oxalylklorid, polysackarid, polyvinylklorid, qvinnofrid, rubidiumfluorid, rubidiumklorid, sackarid, Sigrid, silverklorid, silvermonofluorid, sinnesfrid, strontiumdifluorid, sulfurylklorid, svaveldiklorid, tenntetraklorid, tiofosforrylklorid, tionylklorid, triglycerid, trisackarid, Turid, Valfrid, vätefluorid, vila i frid, vinylklorid, vismutoxidklorid, viverrid, zinkklorid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, aluminiumbromid, aluminiumfosfid, aluminiumhydroxid, aluminiumjodid, aluminiumoxid, aluminiumsulfid, amid, ammoniumbromid, ammoniumjodid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonoxid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, arsenid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumhydroxid, bariumjodid, bariumoxid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumjodid, berylliumoxid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysulfid, blysuperoxid, borfosfid, borkarbid, bortribromid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för Astrid?

Att Astrid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Astrid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Astrid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Astrid på Wikipedia

Du kan också söka efter Astrid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Astrid