Vad rimmar på bariumoxid?

Bariumoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Bariumoxid rimmar med följande 169 ord:

aluminiumoxid, bariumoxid, berylliumoxid, ceriumoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, natriumoxid, tritiumoxid


kromoxid

aluminiumhydroxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumhydroxid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, cesiumhydroxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kopparhydroxid, kromdioxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, mangandioxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, selendioxid, selentrioxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, titandioxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för bariumoxid?

Att bariumoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bariumoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bariumoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bariumoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter bariumoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bariumoxid