Vad rimmar på arseniktrihydrid?

Arseniktrihydrid är ordet vi vill hitta rim till.

Arseniktrihydrid rimmar med följande 180 ord:

argonfluorhydrid, arseniktrihydrid, litiumaluminiumhydrid, natriumborhydrid, natriumhydrid


Madrid

acetylklorid, allylklorid, aluminiumfluorid, aluminiumklorid, americiumtrifluorid, amilorid, ammoniumfluorid, ammoniumklorid, antimonklorid, antimonpentaklorid, arseniktriklorid, Astrid, bariumfluorid, bariumklorid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, berylliumfluorid, berylliumklorid, blytellurid, bornitrid, bortrifluorid, disackarid, disvaveldiklorid, divätetellurid, eldstrid, Estrid, etylendiklorid, fluorid, fosfoglycerid, fosforoxitriklorid, fosfortriklorid, frid, galliumnitrid, gatustrid, germaniumnitrid, glycerid, griftefrid, guldpentafluorid, hybrid, Ingrid, järndiklorid, järntriklorid, julefrid, julfrid, kalciumfluorid, kalciumklorid, kaliumfluorid, kaliumklorid, kiselnitrid, kiseltetraklorid, klorid, koboltdifluorid, kobolttrifluorid, koltetraklorid, koppardiklorid, kopparoxidklorid, kromnitrid, kromtriklorid, kromylklorid, litiumklorid, magnesiumklorid, monoglycerid, monosackarid, närstrid, natriumfluorid, natriumklorid, nickelklorid, ordstrid, oxalylklorid, polysackarid, polyvinylklorid, qvinnofrid, rubidiumfluorid, rubidiumklorid, sackarid, Sigrid, silverklorid, silvermonofluorid, sinnesfrid, strid, strontiumdifluorid, sulfurylklorid, svaveldiklorid, tenntetraklorid, tiofosforrylklorid, tionylklorid, titannitrid, triglycerid, trisackarid, Turid, Valfrid, vätefluorid, vila i frid, vinylklorid, vismutoxidklorid, viverrid, zinkklorid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, aluminiumbromid, aluminiumfosfid, aluminiumhydroxid, aluminiumjodid, aluminiumoxid, aluminiumsulfid, amid, ammoniumbromid, ammoniumjodid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonoxid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, arsenid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumhydroxid, bariumjodid, bariumoxid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumjodid, berylliumoxid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysulfid, blysuperoxid, borfosfid, borkarbid, bortribromid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för arseniktrihydrid?

Att arseniktrihydrid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder arseniktrihydrid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arseniktrihydrid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: arseniktrihydrid på Wikipedia

Du kan också söka efter arseniktrihydrid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arseniktrihydrid