Vad rimmar på arseniktrioxid?

Arseniktrioxid är ordet vi vill hitta rim till.

Arseniktrioxid rimmar med följande 169 ord:

arseniktrioxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, fosfortrioxid, koltrioxid, kromtrioxid, selentrioxid, svaveltrioxid, vismuttrioxid, xenontrioxid


blydioxid, dioxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kromdioxid, kvävedioxid, mangandioxid, selendioxid, svaveldioxid, tenndioxid, titandioxid, urandioxid, zirkoniumdioxid

aluminiumhydroxid, aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, bariumhydroxid, bariumoxid, berylliumoxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, ceriumoxid, cesiumhydroxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kalciumoxid, kaliumhydroxid, kaliumoxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, kopparhydroxid, kromoxid, kväveoxid, litiumhydroxid, litiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumoxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumoxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, tritiumoxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, xenontetraoxid, zinkoxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för arseniktrioxid?

Att arseniktrioxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder arseniktrioxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arseniktrioxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: arseniktrioxid på Wikipedia

Du kan också söka efter arseniktrioxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arseniktrioxid