Vad rimmar på berylliumoxid?

Berylliumoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Berylliumoxid rimmar med följande 169 ord:

aluminiumoxid, bariumoxid, berylliumoxid, ceriumoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, natriumoxid, tritiumoxid


kromoxid

aluminiumhydroxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumhydroxid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, cesiumhydroxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kopparhydroxid, kromdioxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, mangandioxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, selendioxid, selentrioxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, titandioxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för berylliumoxid?

Att berylliumoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder berylliumoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av berylliumoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: berylliumoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter berylliumoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=berylliumoxid