Vad rimmar på argonfluorhydrid?

Argonfluorhydrid är ordet vi vill hitta rim till.

Argonfluorhydrid rimmar med följande 180 ord:

argonfluorhydrid, arseniktrihydrid, litiumaluminiumhydrid, natriumborhydrid, natriumhydrid


Madrid

acetylklorid, allylklorid, aluminiumfluorid, aluminiumklorid, americiumtrifluorid, amilorid, ammoniumfluorid, ammoniumklorid, antimonklorid, antimonpentaklorid, arseniktriklorid, Astrid, bariumfluorid, bariumklorid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, berylliumfluorid, berylliumklorid, blytellurid, bornitrid, bortrifluorid, disackarid, disvaveldiklorid, divätetellurid, eldstrid, Estrid, etylendiklorid, fluorid, fosfoglycerid, fosforoxitriklorid, fosfortriklorid, frid, galliumnitrid, gatustrid, germaniumnitrid, glycerid, griftefrid, guldpentafluorid, hybrid, Ingrid, järndiklorid, järntriklorid, julefrid, julfrid, kalciumfluorid, kalciumklorid, kaliumfluorid, kaliumklorid, kiselnitrid, kiseltetraklorid, klorid, koboltdifluorid, kobolttrifluorid, koltetraklorid, koppardiklorid, kopparoxidklorid, kromnitrid, kromtriklorid, kromylklorid, litiumklorid, magnesiumklorid, monoglycerid, monosackarid, närstrid, natriumfluorid, natriumklorid, nickelklorid, ordstrid, oxalylklorid, polysackarid, polyvinylklorid, qvinnofrid, rubidiumfluorid, rubidiumklorid, sackarid, Sigrid, silverklorid, silvermonofluorid, sinnesfrid, strid, strontiumdifluorid, sulfurylklorid, svaveldiklorid, tenntetraklorid, tiofosforrylklorid, tionylklorid, titannitrid, triglycerid, trisackarid, Turid, Valfrid, vätefluorid, vila i frid, vinylklorid, vismutoxidklorid, viverrid, zinkklorid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, aluminiumbromid, aluminiumfosfid, aluminiumhydroxid, aluminiumjodid, aluminiumoxid, aluminiumsulfid, amid, ammoniumbromid, ammoniumjodid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonoxid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, arsenid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumhydroxid, bariumjodid, bariumoxid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumjodid, berylliumoxid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysulfid, blysuperoxid, borfosfid, borkarbid, bortribromid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för argonfluorhydrid?

Att argonfluorhydrid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder argonfluorhydrid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av argonfluorhydrid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: argonfluorhydrid på Wikipedia

Du kan också söka efter argonfluorhydrid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=argonfluorhydrid