Vad rimmar på blyoxid?

Blyoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Blyoxid rimmar med följande 169 ord:

blyoxid


aluminiumhydroxid, aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumhydroxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyhydroxid, blyperoxid, blysuperoxid, ceriumoxid, cesiumhydroxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kalciumoxid, kaliumhydroxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kopparhydroxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumhydroxid, litiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumoxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, selendioxid, selentrioxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för blyoxid?

Att blyoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder blyoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blyoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: blyoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter blyoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blyoxid