Vad rimmar på blysuperoxid?

Blysuperoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Blysuperoxid rimmar med följande 169 ord:

blyperoxid, blysuperoxid, natriumperoxid, peroxid, silveroxid, superoxid, väteperoxid


aluminiumhydroxid, bariumhydroxid, blyhydroxid, cesiumhydroxid, dikvävetetroxid, hydroxid, järnhydroxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kopparhydroxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, natriumhydroxid, osmiumtetroxid, rubidiumhydroxid, svart kopparoxid, tetrametylammoniumhydroxid

aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyoxid, ceriumoxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumoxid, oxid, rheniumheptaoxid, selendioxid, selentrioxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för blysuperoxid?

Att blysuperoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder blysuperoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blysuperoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: blysuperoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter blysuperoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blysuperoxid