Vad rimmar på antimonoxid?

Antimonoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Antimonoxid rimmar med följande 169 ord:

antimonoxid, dikvävemonoxid, kolmonoxid


etylenoxid, järnoxid, manganoxid, tennoxid, vanadinoxid

aluminiumhydroxid, aluminiumoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumhydroxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, ceriumoxid, cesiumhydroxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävetetroxid, dioxid, diväteoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, hydroxid, järnhydroxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kalciumoxid, kaliumhydroxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kopparhydroxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumhydroxid, litiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumoxid, mangandioxid, natriumhydroxid, natriumoxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, selendioxid, selentrioxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tetrametylammoniumhydroxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för antimonoxid?

Att antimonoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder antimonoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av antimonoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: antimonoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter antimonoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=antimonoxid