Vad rimmar på aluminiumhydroxid?

Aluminiumhydroxid är ordet vi vill hitta rim till.

Aluminiumhydroxid rimmar med följande 169 ord:

aluminiumhydroxid, bariumhydroxid, blyhydroxid, cesiumhydroxid, hydroxid, järnhydroxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kopparhydroxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, natriumhydroxid, rubidiumhydroxid, tetrametylammoniumhydroxid


blyperoxid, blysuperoxid, dikvävetetroxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, peroxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, väteperoxid

aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyoxid, ceriumoxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumoxid, oxid, rheniumheptaoxid, selendioxid, selentrioxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för aluminiumhydroxid?

Att aluminiumhydroxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder aluminiumhydroxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aluminiumhydroxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: aluminiumhydroxid på Wikipedia

Du kan också söka efter aluminiumhydroxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aluminiumhydroxid