Vad rimmar på blydioxid?

Blydioxid är ordet vi vill hitta rim till.

Blydioxid rimmar med följande 169 ord:

blydioxid, dioxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kromdioxid, kvävedioxid, mangandioxid, selendioxid, svaveldioxid, tenndioxid, titandioxid, urandioxid, zirkoniumdioxid


arseniktrioxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, fosfortrioxid, koltrioxid, kromtrioxid, selentrioxid, svaveltrioxid, vismuttrioxid, xenontrioxid

aluminiumhydroxid, aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, bariumhydroxid, bariumoxid, berylliumoxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysuperoxid, ceriumoxid, cesiumhydroxid, dikvävemonoxid, dikvävetetroxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, hydroxid, järnhydroxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumhydroxid, kalciumoxid, kaliumhydroxid, kaliumoxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, kopparhydroxid, kromoxid, kväveoxid, litiumhydroxid, litiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumoxid, manganoxid, natriumhydroxid, natriumoxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, oxid, peroxid, rheniumheptaoxid, rubidiumhydroxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, tennoxid, tetrametylammoniumhydroxid, tritiumoxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, väteperoxid, vismutoxid, xenontetraoxid, zinkoxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för blydioxid?

Att blydioxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder blydioxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blydioxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: blydioxid på Wikipedia

Du kan också söka efter blydioxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blydioxid