Vad rimmar på blyperoxid?

Blyperoxid är ordet vi vill hitta rim till.

Blyperoxid rimmar med följande 169 ord:

blyperoxid, blysuperoxid, natriumperoxid, peroxid, silveroxid, superoxid, väteperoxid


aluminiumhydroxid, bariumhydroxid, blyhydroxid, cesiumhydroxid, dikvävetetroxid, hydroxid, järnhydroxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kopparhydroxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, natriumhydroxid, osmiumtetroxid, rubidiumhydroxid, svart kopparoxid, tetrametylammoniumhydroxid

aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyoxid, ceriumoxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumoxid, oxid, rheniumheptaoxid, selendioxid, selentrioxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för blyperoxid?

Att blyperoxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder blyperoxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blyperoxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: blyperoxid på Wikipedia

Du kan också söka efter blyperoxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blyperoxid