Vad rimmar på bariumhydroxid?

Bariumhydroxid är ordet vi vill hitta rim till.

Bariumhydroxid rimmar med följande 169 ord:

aluminiumhydroxid, bariumhydroxid, blyhydroxid, cesiumhydroxid, hydroxid, järnhydroxid, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, kopparhydroxid, litiumhydroxid, magnesiumhydroxid, natriumhydroxid, rubidiumhydroxid, tetrametylammoniumhydroxid


blyperoxid, blysuperoxid, dikvävetetroxid, natriumperoxid, osmiumtetroxid, peroxid, silveroxid, superoxid, svart kopparoxid, väteperoxid

aluminiumoxid, antimonoxid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, bariumoxid, berylliumoxid, blydioxid, blyoxid, ceriumoxid, dijärntrioxid, dikromtrioxid, dikvävemonoxid, dioxid, diväteoxid, etylenoxid, fosfonitoxid, fosforpentoxid, fosfortrioxid, järnoxid, jodpentoxid, kalciumoxid, kaliumoxid, kiseldioxid, klordioxid, koldioxid, kolmonoxid, koloxid, kolsuboxid, koltrioxid, kromdioxid, kromoxid, kromtrioxid, kvävedioxid, kväveoxid, litiumoxid, magnesiumoxid, mangandioxid, manganoxid, natriumoxid, oxid, rheniumheptaoxid, selendioxid, selentrioxid, svaveldioxid, svaveltrioxid, tenndioxid, tennoxid, titandioxid, tritiumoxid, urandioxid, vanadinoxid, vanadinpentoxid, vismutoxid, vismuttrioxid, xenontetraoxid, xenontrioxid, zinkoxid, zirkoniumdioxid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, acetylklorid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, allylklorid, aluminiumbromid, aluminiumfluorid, aluminiumfosfid, aluminiumjodid, aluminiumklorid, aluminiumsulfid, americiumtrifluorid, amid, amilorid, ammoniumbromid, ammoniumfluorid, ammoniumjodid, ammoniumklorid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonklorid, antimonpentaklorid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, argonfluorhydrid, arsenid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, Astrid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumfluorid, bariumjodid, bariumklorid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumfluorid, berylliumjodid, berylliumklorid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blysulfid, blytellurid, borfosfid, borkarbid, bornitrid, bortribromid, bortrifluorid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för bariumhydroxid?

Att bariumhydroxid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bariumhydroxid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bariumhydroxid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bariumhydroxid på Wikipedia

Du kan också söka efter bariumhydroxid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bariumhydroxid