Vad rimmar på blytellurid?

Blytellurid är ordet vi vill hitta rim till.

Blytellurid rimmar med följande 180 ord:

blytellurid, divätetellurid


Turid

acetylklorid, allylklorid, aluminiumfluorid, aluminiumklorid, americiumtrifluorid, amilorid, ammoniumfluorid, ammoniumklorid, antimonklorid, antimonpentaklorid, argonfluorhydrid, arseniktrihydrid, arseniktriklorid, Astrid, bariumfluorid, bariumklorid, bensalklorid, bensotriklorid, bensoylklorid, bensylklorid, berylliumfluorid, berylliumklorid, bornitrid, bortrifluorid, disackarid, disvaveldiklorid, eldstrid, Estrid, etylendiklorid, fluorid, fosfoglycerid, fosforoxitriklorid, fosfortriklorid, frid, galliumnitrid, gatustrid, germaniumnitrid, glycerid, griftefrid, guldpentafluorid, hybrid, Ingrid, järndiklorid, järntriklorid, julefrid, julfrid, kalciumfluorid, kalciumklorid, kaliumfluorid, kaliumklorid, kiselnitrid, kiseltetraklorid, klorid, koboltdifluorid, kobolttrifluorid, koltetraklorid, koppardiklorid, kopparoxidklorid, kromnitrid, kromtriklorid, kromylklorid, litiumaluminiumhydrid, litiumklorid, Madrid, magnesiumklorid, monoglycerid, monosackarid, närstrid, natriumborhydrid, natriumfluorid, natriumhydrid, natriumklorid, nickelklorid, ordstrid, oxalylklorid, polysackarid, polyvinylklorid, qvinnofrid, rubidiumfluorid, rubidiumklorid, sackarid, Sigrid, silverklorid, silvermonofluorid, sinnesfrid, strid, strontiumdifluorid, sulfurylklorid, svaveldiklorid, tenntetraklorid, tiofosforrylklorid, tionylklorid, titannitrid, triglycerid, trisackarid, Valfrid, vätefluorid, vila i frid, vinylklorid, vismutoxidklorid, viverrid, zinkklorid

-oid, absid, accesstid, acetamid, acetylbromid, adenoid, aftonmåltid, akemenid, alkaloid, alltid, aluminiumbromid, aluminiumfosfid, aluminiumhydroxid, aluminiumjodid, aluminiumoxid, aluminiumsulfid, amid, ammoniumbromid, ammoniumjodid, ammoniumrodanid, ammoniumsulfid, android, ankomsttid, ansökningstid, antimonoxid, antimontribromid, antropoid, apartheid, arbetstid, arsenid, arsenikpentoxid, arseniktrioxid, årshögtid, årstid, Arvid, asteroid, atrial natriuretisk peptid, avgångstid, avlid, azid, baktericid, bariumbromid, bariumcyanid, bariumhydroxid, bariumjodid, bariumoxid, bariumrodanid, bariumsulfid, barndomstid, befolkningspyramid, benzylbromid, berylliumbromid, berylliumjodid, berylliumoxid, besökstid, betänketid, bida sin tid, biguanid, biocid, blid, blomstringstid, blyazid, blybromid, blydioxid, blyhydroxid, blyoxid, blyperoxid, blysulfid, blysuperoxid, borfosfid, borkarbid, bortribromid, bredvid, bromid, busstid

Vad är rim för blytellurid?

Att blytellurid rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder blytellurid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blytellurid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: blytellurid på Wikipedia

Du kan också söka efter blytellurid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blytellurid