Vad rimmar på so?

So är ordet vi vill hitta rim till.

So rimmar med följande 27 ord:


amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, concerto grosso, corso, espresso, förvisso, furioso, inkasso, keso, korso, kvabbso, lasso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, till yttermera visso, torso

Vad är rim för so?

Att so rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder so?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av so så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: so på Wikipedia

Du kan också söka efter so direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=so