Vad rimmar på kvabbso?

Kvabbso är ordet vi vill hitta rim till.

Kvabbso rimmar med följande 27 ord:

kvabbso


amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, concerto grosso, corso, espresso, förvisso, furioso, inkasso, keso, korso, lasso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, till yttermera visso, torso

Vad är rim för kvabbso?

Att kvabbso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder kvabbso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kvabbso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: kvabbso på Wikipedia

Du kan också söka efter kvabbso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kvabbso