Vad rimmar på lasso?

Lasso är ordet vi vill hitta rim till.

Lasso rimmar med följande 27 ord:


lasso

inkasso

concerto grosso, espresso, förvisso, till yttermera visso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, corso, furioso, keso, korso, kvabbso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, torso

Vad är rim för lasso?

Att lasso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder lasso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lasso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: lasso på Wikipedia

Du kan också söka efter lasso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lasso