Vad rimmar på espresso?

Espresso är ordet vi vill hitta rim till.

Espresso rimmar med följande 27 ord:

espresso


concerto grosso, förvisso, inkasso, lasso, till yttermera visso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, corso, furioso, keso, korso, kvabbso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, torso

Vad är rim för espresso?

Att espresso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder espresso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av espresso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: espresso på Wikipedia

Du kan också söka efter espresso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=espresso