Vad rimmar på calypso?

Calypso är ordet vi vill hitta rim till.

Calypso rimmar med följande 27 ord:

calypso


lhasa apso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, concerto grosso, corso, espresso, förvisso, furioso, inkasso, keso, korso, kvabbso, lasso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, till yttermera visso, torso

Vad är rim för calypso?

Att calypso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder calypso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av calypso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: calypso på Wikipedia

Du kan också söka efter calypso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=calypso