Vad rimmar på korso?

Korso är ordet vi vill hitta rim till.

Korso rimmar med följande 27 ord:


korso

corso, torso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, concerto grosso, espresso, förvisso, furioso, inkasso, keso, kvabbso, lasso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, till yttermera visso

Vad är rim för korso?

Att korso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder korso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av korso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: korso på Wikipedia

Du kan också söka efter korso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=korso