Vad rimmar på inkasso?

Inkasso är ordet vi vill hitta rim till.

Inkasso rimmar med följande 27 ord:

inkasso


lasso

concerto grosso, espresso, förvisso, till yttermera visso

amoroso, arioso, benso, Burkina Faso, calypso, corso, furioso, keso, korso, kvabbso, lhasa apso, maestoso, mafioso, peso, pinnaso, pinnso, Reso, serioso, so, spiritoso, torso

Vad är rim för inkasso?

Att inkasso rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder inkasso?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av inkasso så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: inkasso på Wikipedia

Du kan också söka efter inkasso direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=inkasso