Vad rimmar på buto?

Buto är ordet vi vill hitta rim till.

Buto rimmar med följande 92 ord:


buto

auto, Maputo, Pluto

a conto, a dato, absolut veto, accompagnato, adagietto, agitato, allegretto, appassionato, åsnesto, bankkonto, basso ostinato, bel canto, brevporto, bröllopsfoto, brutto, Callisto, capotasto, checkkonto, de facto, desto, diskonto, dito, divertimento, e-postkonto, esperanto, espresso macchiato, familjefoto, färgfoto, fetto, fianchetto, finansnetto, flygfoto, foto, fugato, getto, ghetto, gruppfoto, i stackato, in toto, inkognito, investeringssparkonto, konto, krypto, kvarto, kvitto, largetto, latte macchiato, legato, lento, libretto, lotto, måtto, memento, miskito, moderato, motto, NATO, netto, olinguito, ortofoto, Otto, papiamento, pashto, personkonto, pesto, pizzicato, porto, posto, presto, pretto, pronto, putto, Quito, qvitto, r. recto, risotto, Sacramento, sfumato, shinto, staccato, sto, svinto, tapto, till dags dato, tillgodokvitto, to, transito, veto

Vad är rim för buto?

Att buto rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder buto?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av buto så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: buto på Wikipedia

Du kan också söka efter buto direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=buto