Vad rimmar på Pluto?

Pluto är ordet vi vill hitta rim till.

Pluto rimmar med följande 92 ord:


Pluto

auto, buto, Maputo

a conto, a dato, absolut veto, accompagnato, adagietto, agitato, allegretto, appassionato, åsnesto, bankkonto, basso ostinato, bel canto, brevporto, bröllopsfoto, brutto, Callisto, capotasto, checkkonto, de facto, desto, diskonto, dito, divertimento, e-postkonto, esperanto, espresso macchiato, familjefoto, färgfoto, fetto, fianchetto, finansnetto, flygfoto, foto, fugato, getto, ghetto, gruppfoto, i stackato, in toto, inkognito, investeringssparkonto, konto, krypto, kvarto, kvitto, largetto, latte macchiato, legato, lento, libretto, lotto, måtto, memento, miskito, moderato, motto, NATO, netto, olinguito, ortofoto, Otto, papiamento, pashto, personkonto, pesto, pizzicato, porto, posto, presto, pretto, pronto, putto, Quito, qvitto, r. recto, risotto, Sacramento, sfumato, shinto, staccato, sto, svinto, tapto, till dags dato, tillgodokvitto, to, transito, veto

Vad är rim för Pluto?

Att Pluto rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Pluto?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Pluto så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Pluto på Wikipedia

Du kan också söka efter Pluto direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Pluto