Vad rimmar på shinto?

Shinto är ordet vi vill hitta rim till.

Shinto rimmar med följande 92 ord:

shinto


svinto

a conto, bankkonto, bel canto, checkkonto, diskonto, divertimento, e-postkonto, esperanto, investeringssparkonto, konto, lento, memento, papiamento, personkonto, pronto, Sacramento

a dato, absolut veto, accompagnato, adagietto, agitato, allegretto, appassionato, åsnesto, auto, basso ostinato, brevporto, bröllopsfoto, brutto, buto, Callisto, capotasto, de facto, desto, dito, espresso macchiato, familjefoto, färgfoto, fetto, fianchetto, finansnetto, flygfoto, foto, fugato, getto, ghetto, gruppfoto, i stackato, in toto, inkognito, krypto, kvarto, kvitto, largetto, latte macchiato, legato, libretto, lotto, Maputo, måtto, miskito, moderato, motto, NATO, netto, olinguito, ortofoto, Otto, pashto, pesto, pizzicato, Pluto, porto, posto, presto, pretto, putto, Quito, qvitto, r. recto, risotto, sfumato, staccato, sto, tapto, till dags dato, tillgodokvitto, to, transito, veto

Vad är rim för shinto?

Att shinto rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder shinto?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av shinto så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: shinto på Wikipedia

Du kan också söka efter shinto direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=shinto