Vad rimmar på Maputo?

Maputo är ordet vi vill hitta rim till.

Maputo rimmar med följande 92 ord:

Maputo


auto, buto, Pluto

a conto, a dato, absolut veto, accompagnato, adagietto, agitato, allegretto, appassionato, åsnesto, bankkonto, basso ostinato, bel canto, brevporto, bröllopsfoto, brutto, Callisto, capotasto, checkkonto, de facto, desto, diskonto, dito, divertimento, e-postkonto, esperanto, espresso macchiato, familjefoto, färgfoto, fetto, fianchetto, finansnetto, flygfoto, foto, fugato, getto, ghetto, gruppfoto, i stackato, in toto, inkognito, investeringssparkonto, konto, krypto, kvarto, kvitto, largetto, latte macchiato, legato, lento, libretto, lotto, måtto, memento, miskito, moderato, motto, NATO, netto, olinguito, ortofoto, Otto, papiamento, pashto, personkonto, pesto, pizzicato, porto, posto, presto, pretto, pronto, putto, Quito, qvitto, r. recto, risotto, Sacramento, sfumato, shinto, staccato, sto, svinto, tapto, till dags dato, tillgodokvitto, to, transito, veto

Vad är rim för Maputo?

Att Maputo rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Maputo?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Maputo så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Maputo på Wikipedia

Du kan också söka efter Maputo direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Maputo