Vad rimmar på esperanto?

Esperanto är ordet vi vill hitta rim till.

Esperanto rimmar med följande 92 ord:

esperanto


bel canto

a conto, bankkonto, checkkonto, diskonto, divertimento, e-postkonto, investeringssparkonto, konto, lento, memento, papiamento, personkonto, pronto, Sacramento, shinto, svinto

a dato, absolut veto, accompagnato, adagietto, agitato, allegretto, appassionato, åsnesto, auto, basso ostinato, brevporto, bröllopsfoto, brutto, buto, Callisto, capotasto, de facto, desto, dito, espresso macchiato, familjefoto, färgfoto, fetto, fianchetto, finansnetto, flygfoto, foto, fugato, getto, ghetto, gruppfoto, i stackato, in toto, inkognito, krypto, kvarto, kvitto, largetto, latte macchiato, legato, libretto, lotto, Maputo, måtto, miskito, moderato, motto, NATO, netto, olinguito, ortofoto, Otto, pashto, pesto, pizzicato, Pluto, porto, posto, presto, pretto, putto, Quito, qvitto, r. recto, risotto, sfumato, staccato, sto, tapto, till dags dato, tillgodokvitto, to, transito, veto

Vad är rim för esperanto?

Att esperanto rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder esperanto?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av esperanto så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: esperanto på Wikipedia

Du kan också söka efter esperanto direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=esperanto