Vad rimmar på allmänbilda?

Allmänbilda är ordet vi vill hitta rim till.

Allmänbilda rimmar med följande 202 ord:

allmänbilda


avbilda, bilda, förebilda, nybilda, ombilda, utbilda

åtskilda, avskilda, enskilda, frånskilda, givmilda, gråtmilda, Hilda, Mathilda, Matilda, milda, nollskilda, planskilda, särskilda, skilda, Tilda, vilda, Wilda

ångestfyllda, anmälda, anställda, återgälda, återställda, bålda, beställda, betalda, blottställda, deltidsanställda, dolda, elda, Esmeralda, fåmälda, fastanställda, fastställda, folda, folkvalda, fördolda, förgyllda, förkylda, förtroendevalda, fyllda, gälda, gengälda, glädjefyllda, hällda, heltidsanställda, högmälda, hulda, humorfyllda, infällda, inställda, jämnställda, jämställda, kollektivanställda, konfliktfyllda, lågmälda, lättsålda, likställda, lustfyllda, malda, modfällda, nollställda, nyanmälda, obetalda, oförskyllda, oförställda, okvalda, ombordanställda, omhulda, opåtalda, oskylda, otalda, otillfredsställda, överbetalda, polisanställda, prestigefyllda, qvalda, rofyllda, sålda, samfällda, sammalda, sammanställda, skalda, skölda, slutsålda, spillda, sprängfyllda, ställda, svårsålda, talda, tidsinställda, tillfredsställda, trögsålda, underkylda, underställda, uppställda, urskulda, utvalda, välbeställda, valda, vanställda, vårdanställda, varfyllda, vätskefyllda, vattenfyllda

-lunda, -tida, absurda, åda, adda, addenda, aflida, ägda, agenda, aktivsida, aktningsvärda, åldersbestämda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, älskvärda, Amanda, anakonda, ända, andfådda, Andromeda, anförda, anlagda, anlända, anmärkningsvärda, anmoda, annonssida, annorlunda, ansedda, anspända, antacida, antända, Antigua och Barbuda, anträda, antropoida, antvarda, antyda, använda, användarsida, arbetsskada, Arlanda, armada, ärtskida, asgoda, åskåda, askblonda, åstunda, återanvända, återbegravda, återbörda, återsända, återuppbyggda, återutsända, återvända, åtgärda, åtlyda, åtrådda, åtråvärda, åtsida, autostrada, avbida, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhända, avhärda, avigsida, avkläda, avklädda, avkoda, avleda, avlida, avråda, avrunda, avsända, avsedda, avsevärda, avskeda, avskydda, avskyvärda, avspända, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, babordssida, båda, bädda, bajslåda, bakända, baksida

Vad är rim för allmänbilda?

Att allmänbilda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder allmänbilda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av allmänbilda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: allmänbilda på Wikipedia

Du kan också söka efter allmänbilda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=allmänbilda