Vad rimmar på -tida?

-tida är ordet vi vill hitta rim till.

-tida rimmar med följande 242 ord:


-tida

bittida, dagtida, dåtida, efterkigstida, forntida, framtida, medeltida, mellankrigstida, nitida, nutida, samtida, sentida, stormaktstida, tida, urtida, vikingatida

aflida, aktivsida, annonssida, antacida, antropoida, användarsida, ärtskida, åtsida, avbida, avigsida, avlida, babordssida, baksida, baktericida, bestrida, bida, blida, boksida, bredsida, dalskida, diploida, diskussionssida, förbida, förlida, försåvida, förstasida, fortskrida, förvrida, fotsida, framsida, framskrida, frånsida, Frida, frigida, genomlida, glida, gnida, gravida, guida, haploida, hemsida, hinsida, högersida, höggravida, humida, huruvida, huvudsida, hvrida, hybrida, Ida, illikvida, ingångssida, innansida, innersida, insida, knäsida, knivslida, kortsida, kreditsida, kvida, landningssida, längdåkningsskida, längdskida, långfärdsskida, långsida, läsida, ledarsida, lida, medaljens baksida, medaljens frånsida, milsvida, mongolida, mongoloida, morbida, myelinskida, negroida, ovansida, översida, överskrida, paranoida, passivsida, perfida, polyploida, porrsida, qvida, rapida, rätsida, rigida, så till vida, såtillvida, såvida, schizoida, sida, sida vid sida, skida, skrida, skuggsida, slalomskida, slida, slumpsida, smida, snida, solida, solsida, spinnsida, splendida, sprida, startsida, storslalomskida, störtloppsskida, strida, stupida, styrbordssida, subsolida, subvalida, supersolida, supervalida, svärdssida, svida, tetraploida, timida, triploida, ultrarapida, undersida, underskrida, utsida, utsprida, vakna på fel sida, valida, vända sida, vänstersida, världsvida, vattenskida, vida, vrångsida, vrida, webbsida, wida, yttersida

-lunda, absurda, åda, adda, addenda, ägda, agenda, aktningsvärda, åldersbestämda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, allmänbilda, älskvärda, Amanda, anakonda, ända, andfådda, Andromeda, anförda, ångestfyllda, anlagda, anlända, anmälda, anmärkningsvärda, anmoda, annorlunda, ansedda, anspända, anställda, antända, Antigua och Barbuda, anträda, antvarda, antyda, använda, arbetsskada, Arlanda, armada, asgoda, åskåda, askblonda, åstunda, återanvända, återbegravda, återbörda, återgälda, återsända, återställda, återuppbyggda, återutsända, återvända, åtgärda, åtlyda, åtrådda, åtråvärda, åtskilda, autostrada, avbilda, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhända, avhärda, avkläda, avklädda, avkoda, avleda, avråda, avrunda, avsända, avsedda, avsevärda, avskeda, avskilda, avskydda, avskyvärda, avspända, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, båda, bädda, bajslåda, bakända

Vad är rim för -tida?

Att -tida rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder -tida?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av -tida så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: -tida på Wikipedia

Du kan också söka efter -tida direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=-tida