Vad rimmar på adda?

Adda är ordet vi vill hitta rim till.

Adda rimmar med följande 254 ord:


adda, dadda, fadda, gadda, havssköldpadda, hemmastadda, kvadda, ladda, matamatasköldpadda, nedladda, nerladda, oäkta karettsköldpadda, oskadda, padda, sammangadda, sköldpadda, sladda

andfådda, ansedda, åtrådda, avklädda, avsedda, avskydda, bädda, barkklädda, bebodda, beredda, beskydda, betrodda, bikiniklädda, blomprydda, brädda, bredda, brodda, brydda, civilklädda, danskfödda, dödfödda, edda, enfödda, filterförsedda, finklädda, finskfödda, födda, förberedda, förbisedda, förgrädda, förhydda, förklädda, förödda, försedda, förstådda, förstfödda, förströdda, förutsedda, frånsedda, franskfödda, gödda, grädda, gudda, Hedda, hodda, högljudda, höjdrädda, hydda, ihopsydda, iklädda, inbädda, infödda, införstådda, ingrodda, inträdda, italienskfödda, klädda, kludda, klydda, kopparförhydda, kroppshydda, krydda, lättförstådda, lättklädda, lodda, medfödda, missförstådda, modda, mörkrädda, motstådda, näbbgädda, nådda, nödda, norskfödda, nudda, nyfödda, oavsedda, obebodda, ofödda, oförberedda, oförstådda, oförutsedda, oklädda, olycksfödda, ombedda, omstridda, onådda, oombedda, oomstridda, orädda, osedda, oskodda, österrikiskfödda, påklädda, pånyttfödda, påstådda, pizzakrydda, polskfödda, prydda, rädda, redda, ringprydda, rödda, ryskfödda, sådda, sedda, skodda, skrädda, skräddarsydda, skrivskydda, skrubbskädda, skydda, smidda, snedda, snidda, snodda, snöklädda, snudda, spridda, sudda, svårförstådda, svartklädda, svedda, svenskfödda, sydda, tankspridda, teakklädda, tillbedda, tillredda, torrskodda, tungrodda, tydda, tyskfödda, udda, underförstådda, understödda, uppnådda, utbredda, utklädda, utlandsfödda, utredda, utspädda, utspridda, vilseledda, vitklädda

-lunda, -tida, absurda, åda, addenda, aflida, ägda, agenda, aktivsida, aktningsvärda, åldersbestämda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, allmänbilda, älskvärda, Amanda, anakonda, ända, Andromeda, anförda, ångestfyllda, anlagda, anlända, anmälda, anmärkningsvärda, anmoda, annonssida, annorlunda, anspända, anställda, antacida, antända, Antigua och Barbuda, anträda, antropoida, antvarda, antyda, använda, användarsida, arbetsskada, Arlanda, armada, ärtskida, asgoda, åskåda, askblonda, åstunda, återanvända, återbegravda, återbörda, återgälda, återsända, återställda, återuppbyggda, återutsända, återvända, åtgärda, åtlyda, åtråvärda, åtsida, åtskilda, autostrada, avbida, avbilda, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhända, avhärda, avigsida, avkläda, avkoda, avleda, avlida, avråda, avrunda, avsända, avsevärda, avskeda, avskilda, avskyvärda, avspända, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, babordssida, båda, bajslåda, bakända, baksida

Vad är rim för adda?

Att adda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder adda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av adda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: adda på Wikipedia

Du kan också söka efter adda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=adda