Vad rimmar på avsedda?

Avsedda är ordet vi vill hitta rim till.

Avsedda rimmar med följande 254 ord:

avsedda, oavsedda


ansedda, filterförsedda, förbisedda, försedda, förutsedda, frånsedda, oförutsedda, osedda, sedda

beredda, bredda, edda, förberedda, Hedda, oförberedda, ombedda, oombedda, redda, snedda, svedda, tillbedda, tillredda, utbredda, utredda, vilseledda

adda, andfådda, åtrådda, avklädda, avskydda, bädda, barkklädda, bebodda, beskydda, betrodda, bikiniklädda, blomprydda, brädda, brodda, brydda, civilklädda, dadda, danskfödda, dödfödda, enfödda, fadda, finklädda, finskfödda, födda, förgrädda, förhydda, förklädda, förödda, förstådda, förstfödda, förströdda, franskfödda, gadda, gödda, grädda, gudda, havssköldpadda, hemmastadda, hodda, högljudda, höjdrädda, hydda, ihopsydda, iklädda, inbädda, infödda, införstådda, ingrodda, inträdda, italienskfödda, klädda, kludda, klydda, kopparförhydda, kroppshydda, krydda, kvadda, ladda, lättförstådda, lättklädda, lodda, matamatasköldpadda, medfödda, missförstådda, modda, mörkrädda, motstådda, näbbgädda, nådda, nedladda, nerladda, nödda, norskfödda, nudda, nyfödda, oäkta karettsköldpadda, obebodda, ofödda, oförstådda, oklädda, olycksfödda, omstridda, onådda, oomstridda, orädda, oskadda, oskodda, österrikiskfödda, padda, påklädda, pånyttfödda, påstådda, pizzakrydda, polskfödda, prydda, rädda, ringprydda, rödda, ryskfödda, sådda, sammangadda, skodda, sköldpadda, skrädda, skräddarsydda, skrivskydda, skrubbskädda, skydda, sladda, smidda, snidda, snodda, snöklädda, snudda, spridda, sudda, svårförstådda, svartklädda, svenskfödda, sydda, tankspridda, teakklädda, torrskodda, tungrodda, tydda, tyskfödda, udda, underförstådda, understödda, uppnådda, utklädda, utlandsfödda, utspädda, utspridda, vitklädda

-lunda, -tida, absurda, åda, addenda, aflida, ägda, agenda, aktivsida, aktningsvärda, åldersbestämda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, allmänbilda, älskvärda, Amanda, anakonda, ända, Andromeda, anförda, ångestfyllda, anlagda, anlända, anmälda, anmärkningsvärda, anmoda, annonssida, annorlunda, anspända, anställda, antacida, antända, Antigua och Barbuda, anträda, antropoida, antvarda, antyda, använda, användarsida, arbetsskada, Arlanda, armada, ärtskida, asgoda, åskåda, askblonda, åstunda, återanvända, återbegravda, återbörda, återgälda, återsända, återställda, återuppbyggda, återutsända, återvända, åtgärda, åtlyda, åtråvärda, åtsida, åtskilda, autostrada, avbida, avbilda, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhända, avhärda, avigsida, avkläda, avkoda, avleda, avlida, avråda, avrunda, avsända, avsevärda, avskeda, avskilda, avskyvärda, avspända, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, babordssida, båda, bajslåda, bakända, baksida

Vad är rim för avsedda?

Att avsedda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avsedda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avsedda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avsedda på Wikipedia

Du kan också söka efter avsedda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avsedda