Vad rimmar på avbilda?

Avbilda är ordet vi vill hitta rim till.

Avbilda rimmar med följande 202 ord:

avbilda


allmänbilda, bilda, förebilda, nybilda, ombilda, utbilda

åtskilda, avskilda, enskilda, frånskilda, givmilda, gråtmilda, Hilda, Mathilda, Matilda, milda, nollskilda, planskilda, särskilda, skilda, Tilda, vilda, Wilda

ångestfyllda, anmälda, anställda, återgälda, återställda, bålda, beställda, betalda, blottställda, deltidsanställda, dolda, elda, Esmeralda, fåmälda, fastanställda, fastställda, folda, folkvalda, fördolda, förgyllda, förkylda, förtroendevalda, fyllda, gälda, gengälda, glädjefyllda, hällda, heltidsanställda, högmälda, hulda, humorfyllda, infällda, inställda, jämnställda, jämställda, kollektivanställda, konfliktfyllda, lågmälda, lättsålda, likställda, lustfyllda, malda, modfällda, nollställda, nyanmälda, obetalda, oförskyllda, oförställda, okvalda, ombordanställda, omhulda, opåtalda, oskylda, otalda, otillfredsställda, överbetalda, polisanställda, prestigefyllda, qvalda, rofyllda, sålda, samfällda, sammalda, sammanställda, skalda, skölda, slutsålda, spillda, sprängfyllda, ställda, svårsålda, talda, tidsinställda, tillfredsställda, trögsålda, underkylda, underställda, uppställda, urskulda, utvalda, välbeställda, valda, vanställda, vårdanställda, varfyllda, vätskefyllda, vattenfyllda

-lunda, -tida, absurda, åda, adda, addenda, aflida, ägda, agenda, aktivsida, aktningsvärda, åldersbestämda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, älskvärda, Amanda, anakonda, ända, andfådda, Andromeda, anförda, anlagda, anlända, anmärkningsvärda, anmoda, annonssida, annorlunda, ansedda, anspända, antacida, antända, Antigua och Barbuda, anträda, antropoida, antvarda, antyda, använda, användarsida, arbetsskada, Arlanda, armada, ärtskida, asgoda, åskåda, askblonda, åstunda, återanvända, återbegravda, återbörda, återsända, återuppbyggda, återutsända, återvända, åtgärda, åtlyda, åtrådda, åtråvärda, åtsida, autostrada, avbida, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhända, avhärda, avigsida, avkläda, avklädda, avkoda, avleda, avlida, avråda, avrunda, avsända, avsedda, avsevärda, avskeda, avskydda, avskyvärda, avspända, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, babordssida, båda, bädda, bajslåda, bakända, baksida

Vad är rim för avbilda?

Att avbilda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder avbilda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avbilda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: avbilda på Wikipedia

Du kan också söka efter avbilda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avbilda