Vad rimmar på addenda?

Addenda är ordet vi vill hitta rim till.

Addenda rimmar med följande 303 ord:

addenda


agenda, enda, hacienda, hvarenda, trenda, varenda, venda

-lunda, allahanda, allehanda, allmän kustflickslända, Amanda, anakonda, ända, anlända, annorlunda, anspända, antända, använda, Arlanda, askblonda, åstunda, återanvända, återsända, återutsända, återvända, avhända, avrunda, avsända, avspända, bakända, bakvända, banda, barrunda, beblanda, begrunda, benämnda, bevända, binda, blå jungfruslända, blåbandad jungfruslända, blågrön mosaikslända, blanda, blekblonda, blinda, blonda, blunda, bonda, bordsända, brända, brun kejsartrollslända, brun mosaikslända, dagslända, direktsända, dövblinda, dvärgflickslända, emendanda, enahanda, färgblinda, fastbinda, fjäderflickslända, fjällmosaikslända, flickslända, flodflickslända, förbinda, förblinda, förspända, förstnämnda, förutnämnda, förvända, framåtanda, frånhända, Frölunda, fullända, fynda, godkända, greuelpropaganda, griptångsflickslända, grön mosaikslända, grunda, gyllenblonda, hända, Haparanda, hästanspända, hemmablinda, höskrinda, höstmosaikslända, hvarjehanda, hynda, i sin linda, igenkända, ingalunda, instunda, invanda, jakaranda, Johanssons flickslända, jordgubbsblonda, kamratanda, kan hända, kända, kanhända, kilfläckslända, kinabinda, klarblå mosaikslända, klavbinda, kornblonda, kortända, kraftig smaragdflickslända, laganda, landa, landsända, långväga smaragdflickslända, ligga i linda, linblonda, linda, livesända, ljus lyrflickslända, Luanda, luganda, måhända, månflickslända, mångahanda, mellanlanda, mindre kustflickslända, mindre rödögonflickslända, mindre smaragdflickslända, misskunda, mixtura agitanda, morinda, mörk lyrflickslända, mosaikslända, myrflickslända, någorlunda, nämnda, nattblinda, nyanlända, oanvända, okända, omnämnda, omvända, onda, osunda, ovannämnda, över ända, överända, överspända, panda, påskynda, platinablonda, prestanda, propaganda, pudrad smaragdflickslända, punda, rågblonda, Rivning av skorsten V.frölunda, röd flickslända, rödblonda, rotunda, runda, Rwanda, sålunda, samhällsfrånvända, samhällstillvända, sammalunda, sammanbinda, sända, sekunda, sibirisk mosaikslända, sibirisk vinterflickslända, sistnämnda, självantända, sjöflickslända, skända, skrinda, skynda, slända, slutända, smaragdflickslända, snöblinda, solbrända, sommarflickslända, spända, spegelvända, spjutflickslända, stånda, starrmosaikslända, större kustflickslända, större rödögonflickslända, stranda, stunda, surblanda, synda, t-tecknad flickslända, tågända, talmansrunda, tända, tångflickslända, tevesända, tidsanda, tillända, tillblanda, tillhanda, tillskynda, törhända, treggehanda, trinda, trollbinda, trollslända, TV-sända, tveggehanda, Uganda, underkända, uppochnervända, upptända, utnämnda, välanvända, välkända, vanda, vandrande mosaikslända, vandrande smaragdflickslända, varjehanda, världsfrånvända, världskända, vassmosaikslända, vederbrända, veranda, vinda, vinterflickslända

-tida, absurda, åda, adda, aflida, ägda, aktivsida, aktningsvärda, åldersbestämda, allmänbilda, älskvärda, andfådda, Andromeda, anförda, ångestfyllda, anlagda, anmälda, anmärkningsvärda, anmoda, annonssida, ansedda, anställda, antacida, Antigua och Barbuda, anträda, antropoida, antvarda, antyda, användarsida, arbetsskada, armada, ärtskida, asgoda, åskåda, återbegravda, återbörda, återgälda, återställda, återuppbyggda, åtgärda, åtlyda, åtrådda, åtråvärda, åtsida, åtskilda, autostrada, avbida, avbilda, avfärda, avgiftsbelagda, avguda, avhärda, avigsida, avkläda, avklädda, avkoda, avleda, avlida, avråda, avsedda, avsevärda, avskeda, avskilda, avskydda, avskyvärda, avstängda, avträda, avundsvärda, avvägda, babordssida, båda, bädda, bajslåda, baksida

Vad är rim för addenda?

Att addenda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder addenda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av addenda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: addenda på Wikipedia

Du kan också söka efter addenda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=addenda