Vad rimmar på devis?

Devis är ordet vi vill hitta rim till.

Devis rimmar med följande 184 ord:


devis, förhållandevis

äkthetsbevis, bevis, bildbevis, diariebevis, examensbevis, färdbevis, förarbevis, fotobevis, garantibevis, gravationsbevis, händelsevis, inte tillnärmelsevis, jämförelsevis, ömsevis, registreringsbevis, Saint Kitts och Nevis, tillnärmelsevis

-vis, allvis, åmvis, ansjovis, antydningsvis, årsvis, även fortsättningsvis, avis, avslutningsvis, beklagligtvis, bitvis, delvis, divis, droppvis, engångsservis, envis, etappvis, exempelvis, favvis, företrädesvis, förhandsvis, förhoppningsvis, förslagsvis, försöksvis, fortsättningsvis, frågvis, gissningsvis, givetvis, gradvis, hackvis, högvis, inledningsvis, intervallvis, kaffeservis, kåvis, kvartalsvis, Lovis, lyckligtvis, månadsvis, massvis, möjligtvis, näsvis, naturligtvis, nödvändigtvis, novis, obegripligtvis, olyckligtvis, omöjligtvis, onödigtvis, orättvis, oskyldigtvis, ovis, parvis, periodvis, proportionsvis, punktvis, rättvis, rimligtvis, sammanfattningsvis, servis, självis, slumpvis, ställvis, stegvis, stötvis, stundvis, tidvis, tillfälligtvis, timvis, tonvis, troligtvis, turvis, tvångsvis, tydligtvis, undantagsvis, upplysningsvis, uppskattningsvis, välvis, vanligtvis, växelvis, veckovis, vis, vrångvis

-is, -tris, 40-årskris, abonnemangspris, accis, Ackis, ackompanjatris, adonis, aktris, alkis, amaryllis, amatris, ammis, analfis, angina pectoris, anis, anskaffningspris, Antarktis, apomixis, apsis, arbetskompis, Arktis, assuranspolis, aulois, axis, bäbis, baggis, bagis, bakis, baris, barkis, basis, basmatiris, bästis, bebis, bellis, bensinpris, berberis, bergis, betonggris, bilaccis, biljettpris, bisektris, björkris, blåbärsris, blomsteriberis, blygis, bombis, bondpermis, bonnpermis, bopris, bordtennis, Borgis, Boris, bostadspris, brådis, brallis, brevkompis, bris, bronsibis, bundis, bus eller godis, buskis, busschaffis, byxis, cannabis, cellis, chaffis, cirkapris, croquis, dagis, dekis, Dennis, dermis, detektormatris, diagonalmatris, digitalis, dillpotatis, diodmatris, direktris, dis, doldis

Vad är rim för devis?

Att devis rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder devis?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av devis så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: devis på Wikipedia

Du kan också söka efter devis direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=devis