Vad rimmar på bitvis?

Bitvis är ordet vi vill hitta rim till.

Bitvis rimmar med följande 184 ord:

bitvis


beklagligtvis, givetvis, lyckligtvis, möjligtvis, naturligtvis, nödvändigtvis, obegripligtvis, olyckligtvis, omöjligtvis, onödigtvis, orättvis, oskyldigtvis, punktvis, rättvis, rimligtvis, stötvis, tillfälligtvis, troligtvis, tydligtvis, vanligtvis

-vis, äkthetsbevis, allvis, åmvis, ansjovis, antydningsvis, årsvis, även fortsättningsvis, avis, avslutningsvis, bevis, bildbevis, delvis, devis, diariebevis, divis, droppvis, engångsservis, envis, etappvis, examensbevis, exempelvis, färdbevis, favvis, förarbevis, företrädesvis, förhållandevis, förhandsvis, förhoppningsvis, förslagsvis, försöksvis, fortsättningsvis, fotobevis, frågvis, garantibevis, gissningsvis, gradvis, gravationsbevis, hackvis, händelsevis, högvis, inledningsvis, inte tillnärmelsevis, intervallvis, jämförelsevis, kaffeservis, kåvis, kvartalsvis, Lovis, månadsvis, massvis, näsvis, novis, ömsevis, ovis, parvis, periodvis, proportionsvis, registreringsbevis, Saint Kitts och Nevis, sammanfattningsvis, servis, självis, slumpvis, ställvis, stegvis, stundvis, tidvis, tillnärmelsevis, timvis, tonvis, turvis, tvångsvis, undantagsvis, upplysningsvis, uppskattningsvis, välvis, växelvis, veckovis, vis, vrångvis

-is, -tris, 40-årskris, abonnemangspris, accis, Ackis, ackompanjatris, adonis, aktris, alkis, amaryllis, amatris, ammis, analfis, angina pectoris, anis, anskaffningspris, Antarktis, apomixis, apsis, arbetskompis, Arktis, assuranspolis, aulois, axis, bäbis, baggis, bagis, bakis, baris, barkis, basis, basmatiris, bästis, bebis, bellis, bensinpris, berberis, bergis, betonggris, bilaccis, biljettpris, bisektris, björkris, blåbärsris, blomsteriberis, blygis, bombis, bondpermis, bonnpermis, bopris, bordtennis, Borgis, Boris, bostadspris, brådis, brallis, brevkompis, bris, bronsibis, bundis, bus eller godis, buskis, busschaffis, byxis, cannabis, cellis, chaffis, cirkapris, croquis, dagis, dekis, Dennis, dermis, detektormatris, diagonalmatris, digitalis, dillpotatis, diodmatris, direktris, dis, doldis

Vad är rim för bitvis?

Att bitvis rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bitvis?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bitvis så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bitvis på Wikipedia

Du kan också söka efter bitvis direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bitvis