Vad rimmar på bevis?

Bevis är ordet vi vill hitta rim till.

Bevis rimmar med följande 184 ord:


äkthetsbevis, bevis, bildbevis, diariebevis, examensbevis, färdbevis, förarbevis, fotobevis, garantibevis, gravationsbevis, registreringsbevis

devis, förhållandevis, händelsevis, inte tillnärmelsevis, jämförelsevis, ömsevis, Saint Kitts och Nevis, tillnärmelsevis

-vis, allvis, åmvis, ansjovis, antydningsvis, årsvis, även fortsättningsvis, avis, avslutningsvis, beklagligtvis, bitvis, delvis, divis, droppvis, engångsservis, envis, etappvis, exempelvis, favvis, företrädesvis, förhandsvis, förhoppningsvis, förslagsvis, försöksvis, fortsättningsvis, frågvis, gissningsvis, givetvis, gradvis, hackvis, högvis, inledningsvis, intervallvis, kaffeservis, kåvis, kvartalsvis, Lovis, lyckligtvis, månadsvis, massvis, möjligtvis, näsvis, naturligtvis, nödvändigtvis, novis, obegripligtvis, olyckligtvis, omöjligtvis, onödigtvis, orättvis, oskyldigtvis, ovis, parvis, periodvis, proportionsvis, punktvis, rättvis, rimligtvis, sammanfattningsvis, servis, självis, slumpvis, ställvis, stegvis, stötvis, stundvis, tidvis, tillfälligtvis, timvis, tonvis, troligtvis, turvis, tvångsvis, tydligtvis, undantagsvis, upplysningsvis, uppskattningsvis, välvis, vanligtvis, växelvis, veckovis, vis, vrångvis

-is, -tris, 40-årskris, abonnemangspris, accis, Ackis, ackompanjatris, adonis, aktris, alkis, amaryllis, amatris, ammis, analfis, angina pectoris, anis, anskaffningspris, Antarktis, apomixis, apsis, arbetskompis, Arktis, assuranspolis, aulois, axis, bäbis, baggis, bagis, bakis, baris, barkis, basis, basmatiris, bästis, bebis, bellis, bensinpris, berberis, bergis, betonggris, bilaccis, biljettpris, bisektris, björkris, blåbärsris, blomsteriberis, blygis, bombis, bondpermis, bonnpermis, bopris, bordtennis, Borgis, Boris, bostadspris, brådis, brallis, brevkompis, bris, bronsibis, bundis, bus eller godis, buskis, busschaffis, byxis, cannabis, cellis, chaffis, cirkapris, croquis, dagis, dekis, Dennis, dermis, detektormatris, diagonalmatris, digitalis, dillpotatis, diodmatris, direktris, dis, doldis

Vad är rim för bevis?

Att bevis rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder bevis?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bevis så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: bevis på Wikipedia

Du kan också söka efter bevis direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bevis