Vad rimmar på beklagligtvis?

Beklagligtvis är ordet vi vill hitta rim till.

Beklagligtvis rimmar med följande 184 ord:

beklagligtvis, lyckligtvis, möjligtvis, naturligtvis, nödvändigtvis, obegripligtvis, olyckligtvis, omöjligtvis, onödigtvis, oskyldigtvis, rimligtvis, tillfälligtvis, troligtvis, tydligtvis, vanligtvis


bitvis, givetvis, orättvis, punktvis, rättvis, stötvis

-vis, äkthetsbevis, allvis, åmvis, ansjovis, antydningsvis, årsvis, även fortsättningsvis, avis, avslutningsvis, bevis, bildbevis, delvis, devis, diariebevis, divis, droppvis, engångsservis, envis, etappvis, examensbevis, exempelvis, färdbevis, favvis, förarbevis, företrädesvis, förhållandevis, förhandsvis, förhoppningsvis, förslagsvis, försöksvis, fortsättningsvis, fotobevis, frågvis, garantibevis, gissningsvis, gradvis, gravationsbevis, hackvis, händelsevis, högvis, inledningsvis, inte tillnärmelsevis, intervallvis, jämförelsevis, kaffeservis, kåvis, kvartalsvis, Lovis, månadsvis, massvis, näsvis, novis, ömsevis, ovis, parvis, periodvis, proportionsvis, registreringsbevis, Saint Kitts och Nevis, sammanfattningsvis, servis, självis, slumpvis, ställvis, stegvis, stundvis, tidvis, tillnärmelsevis, timvis, tonvis, turvis, tvångsvis, undantagsvis, upplysningsvis, uppskattningsvis, välvis, växelvis, veckovis, vis, vrångvis

-is, -tris, 40-årskris, abonnemangspris, accis, Ackis, ackompanjatris, adonis, aktris, alkis, amaryllis, amatris, ammis, analfis, angina pectoris, anis, anskaffningspris, Antarktis, apomixis, apsis, arbetskompis, Arktis, assuranspolis, aulois, axis, bäbis, baggis, bagis, bakis, baris, barkis, basis, basmatiris, bästis, bebis, bellis, bensinpris, berberis, bergis, betonggris, bilaccis, biljettpris, bisektris, björkris, blåbärsris, blomsteriberis, blygis, bombis, bondpermis, bonnpermis, bopris, bordtennis, Borgis, Boris, bostadspris, brådis, brallis, brevkompis, bris, bronsibis, bundis, bus eller godis, buskis, busschaffis, byxis, cannabis, cellis, chaffis, cirkapris, croquis, dagis, dekis, Dennis, dermis, detektormatris, diagonalmatris, digitalis, dillpotatis, diodmatris, direktris, dis, doldis

Vad är rim för beklagligtvis?

Att beklagligtvis rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder beklagligtvis?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av beklagligtvis så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: beklagligtvis på Wikipedia

Du kan också söka efter beklagligtvis direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=beklagligtvis