Vad rimmar på asket?

Asket är ordet vi vill hitta rim till.

Asket rimmar med följande 165 ord:


asket, basket, hela rasket, i brådrasket, inte gjord i brådrasket

härsket, ilsket, sket

badmintonracket, besviket, cigarettpaket, drucket, fikonspråket, för mycket, Förenade kungariket, förmycket, fyrverkeriraket, gå i taket, hugget som stucket, i mångt och mycket, i sista ögonblicket, i själva verket, inför skranket, inte mycket, järnstaket, jättemycket, kateket, knarket, kricket, krispaket, krocket, lämna i sticket, läromedelspaket, lätta på trycket, lika mycket, mångt och mycket, mjölkpaket, moloket, mycket, naket, nyfiket, paket, piket, pocket, purket, racket, raket, resandefolket, sista skriket, skitmycket, skrida till verket, slätstruket, snarstucket, söcket, staket, svenska språket, tack så hemskt mycket, tack så mycket, taga doket, tennisracket, titta mycket, tjacket, trästaket, tyket, unket, vilket

'et, -het, -itet, 1 Pet, 2 Pet, abilitet, ABM-avtalet, abnormitet, absolut majoritet, absurditet, aciditet, äcklighet, additivitet, Adriatiska havet, affärsmässighet, affärsverksamhet, affinitet, ägarlägenhet, aggressivitet, aidatrumpet, åklagarmyndighet, Akterskeppet, äkthet, aktiemajoritet, aktivitet, aktningsfullhet, aktningsvärdhet, aktsamhet, aktualitet, ålderssynthet, aldrig i livet, alfabet, Algeriet, alkalinitet, allhet, allmänhet, allsmäktighet, allvarlighet, allvarsamhet, allvishet, Altaret, amatörmässighet, ambiguitet, amiralitet, amoralitet, anakoret, analfabet, ananassorbet, anciennitet, andlighet, andningssvårighet, andra världskriget, angelägenhet, angeläget, ängslighet, animacitet, animositet, aningslöshet, anmälningsskyldighet, annorlundahet, annuitet, anonymitet, anskrämlighet, anspråkslöshet, anställningstrygghet, anständighet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, antaglighet, antändbarhet, antändlighet, antikommutativitet, antikvitet, användarvänlighet, användbarhet, apelsinsorbet, åpet, apologet, aptitlöshet, Arabiska havet, arbetsamhet, arbetsförhet, arbetsfrihet, arbetslöshet, arbetsskicklighet, areaenhet, äregirighet, ärftlighet, aritet, ärlighet, aromaticitet, artighet, asexualitet, åskådliga rummet, associativitet, astronomisk enhet, återhållsamhet, åtkomlighet, atlet

Vad är rim för asket?

Att asket rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder asket?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av asket så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: asket på Wikipedia

Du kan också söka efter asket direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=asket