Vad rimmar på animacitet?

Animacitet är ordet vi vill hitta rim till.

Animacitet rimmar med följande 424 ord:

animacitet, funktionell residualkapacitet, infrastrukturkapacitet, inspiratorisk kapacitet, kapacitet, litteracitet, minneskapacitet, opacitet, specifik värmekapacitet, total lungkapacitet, vitalkapacitet


aromaticitet, autenticitet, egocentricitet, elasticitet, elektricitet, etnicitet, excentricitet, fakticitet, historicitet, katolicitet, multiplicitet, periodicitet, plasticitet, publicitet, reciprocitet, specificitet, statisk elektricitet, toxicitet, unicitet

-itet, abilitet, abnormitet, absolut majoritet, absurditet, aciditet, additivitet, affinitet, aggressivitet, aktiemajoritet, aktivitet, aktualitet, alkalinitet, ambiguitet, amiralitet, amoralitet, anciennitet, animositet, annuitet, anonymitet, antikommutativitet, antikvitet, aritet, asexualitet, associativitet, auktoritet, autoritet, banalitet, bestialitet, bisexualitet, bonitet, brutalitet, celebritet, debilitet, deformitet, densitet, dignitet, diskontinuitet, disponibilitet, dualitet, durabilitet, dysfunktionalitet, effektivitet, egalitet, elektrisk konduktivitet, elektronaffinitet, elektronegativitet, enkel majoritet, entitet, epitet, eventualitet, exklusivitet, expressivitet, exterritorialitet, extraterritorialitet, extremitet, facilitet, färmitet, fatalitet, fermitet, fertilitet, festivitet, flexibilitet, flockimmunitet, formalitet, fragilitet, frigiditet, fritidsaktivitet, frivolitet, futilitet, fysisk aktivitet, generositet, genialitet, genuinitet, graviditet, gravitet, gruppmentalitet, hävbar diskontinuitet, hereditet, heterosexualitet, hinkabilitet, homosexualitet, humanitet, idealitet, identitet, illikviditet, illojalitet, immunitet, impulsivitet, individualitet, infertilitet, infirmitet, injektivitet, inoperabilitet, instabilitet, integritet, intensitet, interoperabilitet, intersektionalitet, intersexualitet, intimitet, invaliditet, irrationalitet, irritabilitet, kalamitet, kardinalitet, kausalitet, kavitet, klimatneutralitet, kollegialitet, kommunitet, kommutativitet, kompatibilitet, komplexitet, konduktivitet, konfidentiellitet, konformitet, kongenialitet, könsidentitet, kontinuitet, kontraktilitet, kontraproduktivitet, kreativitet, kredibilitet, kriminalitet, kuriositet, kvalificerad majoritet, kvalitet, kvantitet, labilitet, legitimitet, lexikalitet, likformig kontinuitet, likviditet, linearitet, litet, livskvalitet, lojalitet, lokalitet, luftdensitet, luminositet, majoritet, maritimitet, maternitet, mentalitet, minoritet, modalitet, modernitet, molekylär entitet, monotonitet, moralitet, morbiditet, mortalitet, multiplikativitet, musikalitet, naivitet, nationalitet, nativitet, nätneutralitet, nervositet, neutralitet, normalitet, notabilitet, nuditet, nullitet, objektivitet, obscenitet, omvänd proportionalitet, opportunitet, originalitet, osmolalitet, osmolaritet, övre extremitet, pansexualitet, parallellitet, paritet, Pascals identitet, passivitet, paternitet, pelluciditet, perversitet, pluralitet, polaritet, polisbrutalitet, popularitet, porositet, portabilitet, possibilitet, preciositet, pretiositet, primalitet, prioritet, probabilitet, produktivitet, promiskuitet, qvalitet, qvantitet, radioaktivitet, räntabilitet, raritet, realitet, receptivitet, receptoraffinitet, relativ majoritet, relativitet, reliabilitet, religiositet, reproduktivitet, resistivitet, rivalitet, salinitet, sanitet, senilitet, sensibilitet, sensitivitet, sensualitet, sentimentalitet, serendipitet, seriositet, servilitet, sexualitet, simultanitet, singularitet, skrupulositet, solidaritet, soliditet, sonoritet, specialitet, spiritualitet, spontanitet, stabilitet, sterilitet, stupiditet, subjektivitet, subtilitet, suggestibilitet, suveränitet, suzeränitet, teknikalitet, termisk konduktivitet, tonalitet, totalitet, transsexualitet, trivialitet, ubikvitet, undervisitet, universalitet, universitet, validitet, versatilitet, viralitet, virilitet, virtuositet, viskositet, vitalitet, volatilitet

bakom flötet, belåtet, berberissläktet, bli lång i ansiktet, envetet, estet, Europaparlamentet, fakultet, förflutet, förmätet, från vettet, gå om intet, Gamla Testamentet, getestet, Götet, gyllene snittet, ha tomtar på loftet, hålla måttet, hebreiska alfabetet, inte för intet, intet, katet, knutet, konstitutionsutskottet, kräla i stoftet, krassesläktet, Kuiperbältet, kyrilliska alfabetet, latinska alfabetet, leta på nätet, ligga i fatet, linssläktet, målmedvetet, medvetet, missbelåtet, nätet, Nya Testamentet, oavbrutet, oförtrutet, omedvetet, otillåtet, på bettet, pietet, pliktmedvetet, pubertet, Rombiska nätet, schütztet, semifakultet, självbelåtet, självmedvetet, sketet, skilja agnarna från vetet, slå sig för bröstet, slag under bältet, slutet, societet, stridslystet, tappa fotfästet, tet, tillåtet, tillslutet, under bältet, varietet, veckoslutet, vida fältet

'et, -het, 1 Pet, 2 Pet, ABM-avtalet, äcklighet, Adriatiska havet, affärsmässighet, affärsverksamhet, ägarlägenhet, aidatrumpet, åklagarmyndighet, Akterskeppet, äkthet, aktningsfullhet, aktningsvärdhet, aktsamhet, ålderssynthet, aldrig i livet, alfabet, Algeriet, allhet, allmänhet, allsmäktighet, allvarlighet, allvarsamhet, allvishet, Altaret, amatörmässighet, anakoret, analfabet, ananassorbet, andlighet, andningssvårighet, andra världskriget, angelägenhet, angeläget, ängslighet, aningslöshet, anmälningsskyldighet, annorlundahet, anskrämlighet, anspråkslöshet, anställningstrygghet, anständighet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, antaglighet, antändbarhet, antändlighet, användarvänlighet, användbarhet, apelsinsorbet, åpet, apologet, aptitlöshet, Arabiska havet, arbetsamhet, arbetsförhet, arbetsfrihet, arbetslöshet, arbetsskicklighet, areaenhet, äregirighet, ärftlighet, ärlighet, artighet, åskådliga rummet, asket, astronomisk enhet, återhållsamhet, åtkomlighet, atlet

Vad är rim för animacitet?

Att animacitet rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder animacitet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av animacitet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: animacitet på Wikipedia

Du kan också söka efter animacitet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=animacitet