Vad rimmar på affinitet?

Affinitet är ordet vi vill hitta rim till.

Affinitet rimmar med följande 424 ord:

affinitet, alkalinitet, elektronaffinitet, genuinitet, receptoraffinitet, salinitet


anciennitet, bonitet, dignitet, flockimmunitet, humanitet, immunitet, kommunitet, maternitet, modernitet, monotonitet, obscenitet, opportunitet, paternitet, sanitet, simultanitet, spontanitet, suveränitet, suzeränitet

-itet, abilitet, abnormitet, absolut majoritet, absurditet, aciditet, additivitet, aggressivitet, aktiemajoritet, aktivitet, aktualitet, ambiguitet, amiralitet, amoralitet, animacitet, animositet, annuitet, anonymitet, antikommutativitet, antikvitet, aritet, aromaticitet, asexualitet, associativitet, auktoritet, autenticitet, autoritet, banalitet, bestialitet, bisexualitet, brutalitet, celebritet, debilitet, deformitet, densitet, diskontinuitet, disponibilitet, dualitet, durabilitet, dysfunktionalitet, effektivitet, egalitet, egocentricitet, elasticitet, elektricitet, elektrisk konduktivitet, elektronegativitet, enkel majoritet, entitet, epitet, etnicitet, eventualitet, excentricitet, exklusivitet, expressivitet, exterritorialitet, extraterritorialitet, extremitet, facilitet, fakticitet, färmitet, fatalitet, fermitet, fertilitet, festivitet, flexibilitet, formalitet, fragilitet, frigiditet, fritidsaktivitet, frivolitet, funktionell residualkapacitet, futilitet, fysisk aktivitet, generositet, genialitet, graviditet, gravitet, gruppmentalitet, hävbar diskontinuitet, hereditet, heterosexualitet, hinkabilitet, historicitet, homosexualitet, idealitet, identitet, illikviditet, illojalitet, impulsivitet, individualitet, infertilitet, infirmitet, infrastrukturkapacitet, injektivitet, inoperabilitet, inspiratorisk kapacitet, instabilitet, integritet, intensitet, interoperabilitet, intersektionalitet, intersexualitet, intimitet, invaliditet, irrationalitet, irritabilitet, kalamitet, kapacitet, kardinalitet, katolicitet, kausalitet, kavitet, klimatneutralitet, kollegialitet, kommutativitet, kompatibilitet, komplexitet, konduktivitet, konfidentiellitet, konformitet, kongenialitet, könsidentitet, kontinuitet, kontraktilitet, kontraproduktivitet, kreativitet, kredibilitet, kriminalitet, kuriositet, kvalificerad majoritet, kvalitet, kvantitet, labilitet, legitimitet, lexikalitet, likformig kontinuitet, likviditet, linearitet, litet, litteracitet, livskvalitet, lojalitet, lokalitet, luftdensitet, luminositet, majoritet, maritimitet, mentalitet, minneskapacitet, minoritet, modalitet, molekylär entitet, moralitet, morbiditet, mortalitet, multiplicitet, multiplikativitet, musikalitet, naivitet, nationalitet, nativitet, nätneutralitet, nervositet, neutralitet, normalitet, notabilitet, nuditet, nullitet, objektivitet, omvänd proportionalitet, opacitet, originalitet, osmolalitet, osmolaritet, övre extremitet, pansexualitet, parallellitet, paritet, Pascals identitet, passivitet, pelluciditet, periodicitet, perversitet, plasticitet, pluralitet, polaritet, polisbrutalitet, popularitet, porositet, portabilitet, possibilitet, preciositet, pretiositet, primalitet, prioritet, probabilitet, produktivitet, promiskuitet, publicitet, qvalitet, qvantitet, radioaktivitet, räntabilitet, raritet, realitet, receptivitet, reciprocitet, relativ majoritet, relativitet, reliabilitet, religiositet, reproduktivitet, resistivitet, rivalitet, senilitet, sensibilitet, sensitivitet, sensualitet, sentimentalitet, serendipitet, seriositet, servilitet, sexualitet, singularitet, skrupulositet, solidaritet, soliditet, sonoritet, specialitet, specificitet, specifik värmekapacitet, spiritualitet, stabilitet, statisk elektricitet, sterilitet, stupiditet, subjektivitet, subtilitet, suggestibilitet, teknikalitet, termisk konduktivitet, tonalitet, total lungkapacitet, totalitet, toxicitet, transsexualitet, trivialitet, ubikvitet, undervisitet, unicitet, universalitet, universitet, validitet, versatilitet, viralitet, virilitet, virtuositet, viskositet, vitalitet, vitalkapacitet, volatilitet

bakom flötet, belåtet, berberissläktet, bli lång i ansiktet, envetet, estet, Europaparlamentet, fakultet, förflutet, förmätet, från vettet, gå om intet, Gamla Testamentet, getestet, Götet, gyllene snittet, ha tomtar på loftet, hålla måttet, hebreiska alfabetet, inte för intet, intet, katet, knutet, konstitutionsutskottet, kräla i stoftet, krassesläktet, Kuiperbältet, kyrilliska alfabetet, latinska alfabetet, leta på nätet, ligga i fatet, linssläktet, målmedvetet, medvetet, missbelåtet, nätet, Nya Testamentet, oavbrutet, oförtrutet, omedvetet, otillåtet, på bettet, pietet, pliktmedvetet, pubertet, Rombiska nätet, schütztet, semifakultet, självbelåtet, självmedvetet, sketet, skilja agnarna från vetet, slå sig för bröstet, slag under bältet, slutet, societet, stridslystet, tappa fotfästet, tet, tillåtet, tillslutet, under bältet, varietet, veckoslutet, vida fältet

'et, -het, 1 Pet, 2 Pet, ABM-avtalet, äcklighet, Adriatiska havet, affärsmässighet, affärsverksamhet, ägarlägenhet, aidatrumpet, åklagarmyndighet, Akterskeppet, äkthet, aktningsfullhet, aktningsvärdhet, aktsamhet, ålderssynthet, aldrig i livet, alfabet, Algeriet, allhet, allmänhet, allsmäktighet, allvarlighet, allvarsamhet, allvishet, Altaret, amatörmässighet, anakoret, analfabet, ananassorbet, andlighet, andningssvårighet, andra världskriget, angelägenhet, angeläget, ängslighet, aningslöshet, anmälningsskyldighet, annorlundahet, anskrämlighet, anspråkslöshet, anställningstrygghet, anständighet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, antaglighet, antändbarhet, antändlighet, användarvänlighet, användbarhet, apelsinsorbet, åpet, apologet, aptitlöshet, Arabiska havet, arbetsamhet, arbetsförhet, arbetsfrihet, arbetslöshet, arbetsskicklighet, areaenhet, äregirighet, ärftlighet, ärlighet, artighet, åskådliga rummet, asket, astronomisk enhet, återhållsamhet, åtkomlighet, atlet

Vad är rim för affinitet?

Att affinitet rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder affinitet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av affinitet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: affinitet på Wikipedia

Du kan också söka efter affinitet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=affinitet