Vad rimmar på abstinenser?

Abstinenser är ordet vi vill hitta rim till.

Abstinenser rimmar med följande 1084 ord:

abstinenser, adpertinenser, eminenser, impertinenser, inkontinenser, kaffeabstinenser


absenser, accidenser, adolescenser, agenser, amanuenser, andningsfrekvenser, audienser, defenser, dekadenser, differenser, diligenser, dispenser, divergenser, ekvivalenser, essenser, excellenser, existenser, expenser, experienser, flatulenser, frekvenser, hjärtfrekvenser, huvudingredienser, inadvertenser, incidenser, influenser, ingredienser, inkongruenser, inkonsistenser, intelligenser, interferenser, kadenser, koexistenser, kompetenser, konferenser, kongruenser, konkurrenser, konsekvenser, konsistenser, konvergenser, korrespondenser, kvittenser, latenser, licenser, ljudfrekvenser, mängddifferenser, matpreferenser, ortsfrekvenser, patienser, potenser, preexistenser, preferenser, presskonferenser, provenienser, racinglicenser, radekvivalenser, referenser, regeringskonferenser, reverenser, rundabordskonferenser, samexistenser, sekvenser, sentenser, siffersekvenser, skrupenser, tarmtömningsfrekvenser, tendenser, tevelicenser, tiopotenser, tryckdifferenser, turbulenser, TV-licenser, valenser, vapenlicenser

abundanser, acceptanser, admittanser, äktenskapsannonser, åldersgränser, alfonser, allianser, ambulanser, annonser, anser, apparanser, assistanser, assonanser, assuranser, avanser, axeldistanser, balanser, balunser, barndanser, begravningsannonser, bostadsannonser, bronser, chanser, danser, diskrepanser, dissonanser, distanser, dödsannonser, dvärgschimpanser, ekvidistanser, emittanser, extravaganser, fajanser, finanser, fiskegränser, folkdanser, ganser, gränser, impedanser, induktanser, inser, instanser, integrationsgränser, irrelevanser, jobbannonser, kalvdanser, kapacitanser, kedjedanser, koncilianser, kondoleanser, konduktanser, konkordanser, konnässanser, kontaktannonser, kontaktlinser, kontradanser, kordanser, landgränser, långdanser, leveranser, lindanser, linser, logdanser, magdanser, målchanser, måndistanser, medeltidsdanser, mesallianser, mjölklinser, monstranser, nyanser, observanser, ordonnanser, pardanser, partigränser, platsannonser, pomeranser, pregnanser, provinser, reaktanser, reassuranser, reklamannonser, renässansdanser, renässanser, renonser, resistanser, resonanser, responser, ringdanser, romanser, sällskapsdanser, schimpanser, seanser, signalsubstanser, signifikanser, simulanser, självdistanser, skogränser, skogsgränser, skoldanser, slutdanser, snögränser, spänser, statsfinanser, statsgränser, steppdanser, stimulanser, streetdanser, substanser, susceptanser, syra–basbalanser, territorialgränser, toleranser, tomtgränser, transmittorsubstanser, vakanser

40-årskriser, abacuser, abakuser, abiogeneser, abiturientklasser, ablativändelser, abonnemangspriser, abscesser, accesser, acciser, ackompanjatriser, ackusativändelser, ädelgaser, adenohypofyser, adresser, adverser, aggregationsfaser, aha-upplevelser, aktiekurser, aktriser, albaneser, albatrosser, aldohexoser, amatriser, åminnelser, amuser, amylaser, analyser, anamneser, ändelser, ändhållplatser, andraplatser, angivelser, angläser, anglosachser, anklagelser, ansatser, anskaffningspris, anskaffningspriser, antimakasser, antiteser, apelsinglasser, apokalypser, apoteoser, aprikoser, arbetarklasser, arbetarrörelser, arbetsplatser, arbuser, årsberättelser, årskurser, arterioskleroser, artighetsfraser, artroser, assameser, assuranspoliser, asyndeser, atlaser, att-satser, averser, avgångsklasser, avgaser, aviser, avmattningsfaser, avrättningsplatser, avrättsplatser, avsatser, avser, avslutningsfraser, avstjälpningsplatser, avtalsrörelser, avvikelser, badplatser, baisser, bakelser, balettdansöser, balettklasser, balineser, barkasser, båtplatser, bearnaisesåser, bearnässåser, bebådelser, bebyggelser, bedrövelser, befläckelser, befrielser, begravningsplatser, begynnelser, bekännelser, bekräftelser, bemärkelser, bensinpriser, berättelser, berceuser, beredelser, besmittelser, besserwisser, bestämmelser, besvärjelser, besvikelser, betingelser, betraktelser, betser, betydelser, bevisskisser, bhutaneser, biaser, bibelsatser, bibelverser, bibetydelser, bilacciser, bilavgaser, biljettpriser, biogaser, bisatser, bisektriser, blandraser, blankverser, blodsutgjutelser, böjelser, boplatser, bopriser, börser, bortre parenteser, bostadsadresser, bostadsbebyggelser, bostadspriser, bottensatser, brevkurser, brodöser, bröllopsvalser, brottsplatser, browser, brudvalser, brunsåser, burmeser, bussförbindelser, busshållplatser, byggarbetsplatser, byggnadsplatser, byggplatser, byggsatser, byxdressar, byxdresser, calvadoser, campingplatser, champinjonsåser, chartreuser, cherokeser, chokladglasser, chokladsåser, choronsåser, choser, cirkapriser, cirkulationsplatser, cirkusplatser, cocktailsåser, currysåser, cypresser, dagskurser, dansklasser, danskurser, dansöser, databaser, dativändelser, delikatesser, detektormatriser, deviser, diabaser, diagnoser, diagonalmatriser, diapauser, diastaser, diateser, differentialdiagnoser, diodmatriser, direktriser, diskurser, disöser, distanskurser, diviser, doser, dragonsåser, duodeser, e-postadresser, ecossaiser, eftersatser, eggelser, eklipser, ekonomiklasser, ekvivalensklasser, eldbegängelser, elektrolyser, ellipser, emfaser, engångsföreteelser, engångsserviser, enhetsmatriser, epenteser, epidermiser, epifyser, excesser, exegeser, exerciser, exkurser, expresser, extrapriser, fackföreningsrörelser, fadäser, faiblesser, faktoranalyser, fanbaser, fängelser, fantasipriser, färglaser, fårraser, farser, faser, feser, fibroser, fikapauser, finesser, fisksåser, fliser, flötser, flottbaser, flusser, flygplatser, flyktingkriser, födelser, följdsatser, folkraser, follikelfaser, fondbörser, fönsterplatser, förälskelser, förargelser, förarplatser, förbannelser, förberedelser, förbindelser, förbiseelser, förbränningsprocesser, förbrytelser, förebråelser, föresatser, företeelser, förföljelser, förförelser, förgripelser, förmörkelser, förnekelser, förnimmelser, förnyelser, förödelser, förödmjukelser, förpliktelser, förruttnelser, försakelser, försäljningspriser, försändelser, försatser, förseelser, förskoleklasser, förskräckelser, förståelser, förstaplatser, förstavelser, förstörelser, förströelser, försummelser, förtrytelser, förutsägelser, fosfolipaser, fossilgaser, fransäser, fransoser, fraser, fredsprocesser, frestelser, frigörelser, frikallelser, friser, frisöser, fritöser, frontespiser, fyrverkeripjäser, gaboneser, galeaser, gaser, gayrörelser, gejser, gemser, generatriser, genitivändelser, gesimser, giftgaser, gitarrvirtuoser, glasflusser, gnejser, görelser, gottgörelser, GPS-angivelser, grämelser, gränspoliser, grejsimojser, grimaser, grönpepparsåser, grossesser, grundbetydelser, grundsatser, guameser, gurksåser, gymnasieklasser, hädelser, hakparenteser, hållplatser, halmmadrasser, hälsningsfraser, händelser, handelsplatser, handrörelser, hänförelser, härjelser, hartser, hästraser, haubitser, hausser, häxprocesser, hedersplatser, hemadresser, heroser, hexoser, högerparenteser, hongkongeser, hönsraser, hörförståelser, hospitser, hotelser, hovmästarsåser, hugfästelser, hugsvalelser, hundraser, huvudsatser, hypnoser, hypofyser, hypoteser, i alla händelser, iakttagelser, identitetsmatriser, idrottsplatser, ikonostaser, impulser, indoneser, inflytelser, ingivelser, ingresser, insatser, inspektriser, inställelser, instruktriser, interimsstyrelser, interjektionsfraser, inverser, IP-adresser, isoglosser, jämförelser, järnvägsförbindelser, javaneser, jordgubbsglasser, joser, julklappsadresser, kabysser, kaffepauser, kaffeserviser, kalabasser, kalebasser, kallelser, kalufser, kanalförbindelser, kanelsåser, kaninraser, kantarellsåser, kapprocksreverser, kapriser, karbaser, karduser, karesser, karkaser, kärleksförbindelser, karosser, kåsöser, katakreser, katalyser, katekeser, kattraser, ketohexoser, kineser, kisspauser, klammerparenteser, klasser, klimatgaser, klimatkriser, klippavsatser, kloriser, koefficientmatriser, kolasåser, kolchoser, kollapser, kolonnmatriser, kolosser, kommerser, kommunstyrelser, komparser, kompasser, kompresser, kompromisser, konduktriser, kongoleser, kongresser, konkurser, konsertupplevelser, kontroverser, koordinatmatriser, korsfästelser, kostympjäser, köttfärssåser, koveser, kräftsåser, kransgesimser, krigsförbrytelser, krigsskådeplatser, kriser, kröser, krullparenteser, kulisser, kulturpriser, kungörelser, kurbitser, kurser, kuvöser, kvällskurser, kvartser, kvävebaser, kvinnofängelser, kyrasser, laboratriser, lagbestämmelser, lågpriser, lagrådsremisser, laktaser, landbrisar, landbriser, lankeser, länsstyrelser, laser, läsförståelser, lastageplatser, läsupplevelser, lekplatser, lektriser, libaneser, lidelser, lignoser, liknelser, lipaser, lipoproteinlipaser, lisöser, litoteser, livsmedelstillsatser, lockelser, lockpriser, löksåser, loser, lössnuser, luderplatser, luftmadrasser, lutealfaser, lydelser, madrasser, majonnäser, maliser, maltaser, malteser, månförmörkelser, människoraser, marängsvisser, markiser, marknadsplatser, marknadspriser, marshalleser, massöser, masspsykoser, matlagningskurser, matpauser, mätresser, matriser, matroser, medelålderskriser, meditationskurser, meioser, mejladresser, mestiser, metamorfoser, metastaser, metateser, metempsykoser, miliser, missfirmelser, mitoser, mötesplatser, motorcykelpoliser, motsägelser, motsatser, motståndsrörelser, mousser, muser, narcisser, narkoser, narodovoltser, naturgaser, naturresurser, negresser, nepaleser, nervimpulser, neurohypofyser, neuroser, nollmatriser, nominalfraser, normalpriser, notiser, noviser, nybörjarkurser, oaser, ockerpriser, ödeläggelser, oljekriser, olyckshändelser, olycksplatser, omskärelser, omslagsreverser, omvändelser, ordklasser, örlogsbaser, ortogonalmatriser, ostsåser, överdoser, överenskommelser, överensstämmelser, överlåtelser, överträdelser, övertygelser, påminnelser, pånyttfödelser, papyrosser, parafraser, parallellklasser, parallelltrapetser, parenteser, parkeringsplatser, parnasser, päronglasser, pärser, partikongresser, partistyrelser, pauser, pegaser, pegasuser, pensionärskuvöser, pentoser, perforatriser, perifraser, perser, persiljesåser, petitesser, petrolöser, piggparenteser, pingströrelser, pjäser, pjeser, plåtpoliser, platser, pluraländelser, poliser, polisinsatser, pompelmuser, portechaiser, portionssnuser, portschäser, portugiser, poser, premisser, preparatriser, prepositionsfraser, preteritumändelser, primaser, priser, prisklasser, procentsatser, processer, prognoser, progresser, proliferationsfaser, proteinkinaser, proteser, protoceratopser, protolyser, pseudohändelser, psykoanalyser, psykoser, purser, pyrolyser, radiopjäser, radmatriser, rambetingelser, rampriser, raser, rastplatser, rättelser, realisationspriser, reapriser, recesser, recitatriser, redogörelser, regresser, relationsdatabaser, releaser, remburser, remisser, remouladsåser, repriser, resurser, reträttplatser, reverser, riksdagsservitriser, rödvinssåser, rökelser, rökgaser, rökplatser, rörelser, rymdvarelser, sackaraser, sadelplatser, saigoneser, samhällsklasser, särklasser, såser, satser, satsumaser, schackpjäser, seglatser, segmenteringsrörelser, sekretesser, sekretionsfaser, senapssåser, senegaleser, separatiströrelser, separatöverenskommelser, separatuppgörelser, ser, servettskisser, serviser, servitriser, siameser, simser, singaleser, sinkaduser, sistaplatser, sittplatser, självförebråelser, sjöbrisar, sjöbriser, sjukhusvistelser, sjupartiöverenskommelser, skadegörelser, skådeplatser, skapelser, skattesatser, skickelser, skinkfrestelser, skisser, skolklasser, skolstyrelser, skoluppsatser, skräckberättelser, skrifvelser, skrivelser, skuffelser, skulptriser, skysåser, slutsatser, smädelser, smörbakelser, smörjelser, socialstyrelser, sojasåser, solförmörkelser, sottiser, spårvagnsförbindelser, spårvagnshållplatser, spektralklasser, spelpjäser, spetsparenteser, språkpoliser, stadfästelser, stänkelser, stapelplatser, ståplatser, staser, stasser, stavelser, steatoser, steglitser, stenoser, stiftelser, strapatser, studieplatser, styggelser, styrelser, sudaneser, sufflöser, superellipser, surinameser, surpriser, svampsåser, svartabörspriser, sydsudaneser, symbioser, synapser, synteser, täckelser, tacksägelser, tacosåser, tågförbindelser, taiwaneser, takterrasser, talbaser, tårgaser, tarser, teaterpjäser, telefonförbindelser, terrasser, terser, teser, tidsangivelser, tillåtelser, tilldragelser, tillfredsställelser, tillsägelser, tillsatser, tillstymmelser, tillverkningsprocesser, tillvitelser, togoleser, tomatsåser, topaser, töser, totalmatriser, trafikförseelser, trafikpoliser, tranbärssåser, trapetser, trappavsatser, traverser, tredjeplatser, triceratopser, trioser, trisser, tronavsägelser, trosbekännelser, tröstpriser, tumverser, tunguser, tvådagarskurser, tyrosinkinaser, ukaser, underkastelser, underrättelser, ungdomsfängelser, ungdomsförälskelser, uppenbarelser, uppfyllelser, uppgörelser, upplåtelser, upplevelser, upprättelser, upprinnelser, uppsägelser, uppsamlingsplatser, uppsatser, uppståndelser, uteplatser, utfästelser, utgjutelser, utmärkelser, utsöndringsfaser, väckelser, vådahändelser, väderprognoser, vågrörelser, valkompasser, valplatser, valrörelser, valser, välsignelser, valutakurser, vändplatser, vaniljsåser

)dro(ESREVER, -eder, -er, -meter, A-aktier, A-skatter, A-traktorer, A4-papper, abbéer, abborrfiléer, abbotskloster, abbreviationer, abbreviatorer, abbreviaturer, abc-böcker, abchazier, abderiter, abdikationer, abduktorer, aber, aberrationer, abessinier, abessiver, abiliteter, abiturienter, abjurationer, ablationer, ablativer, ablutioner, ablutofobier, abnormiteter, abolitioner, abolitionismer, abolitionister, abonnemangsavgifter, abonnemangsbiljetter, abonnemangskonserter, abonnenter, aboriginer, aborter, abortörer, abrasioner, abrasionsbranter, abrovinker, abrovinscher, absider, absinter, absintfontäner, absolutioner, absolutismer, absolutister, absorbatorer, absorbenter, absorptioner, absorptionsfaktorer, absorptionslinjer, abstraktioner, absurditeter, accelerationer, acceleratorer, accelerometer, accenter, acceptanter, accepter, accessioner, accessionskataloger, accessoarer, accesstider, accidenstryckerier, acetater, acetoner, acetylener, acetyler, acetylkolinreceptorer, aciditeter, acklamationer, ackolader, ackommodationer, ackompanjatörer, ackordlöner, ackumulationer, ackumulatorer, ackusativer

Vad är rim för abstinenser?

Att abstinenser rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder abstinenser?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av abstinenser så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: abstinenser på Wikipedia

Du kan också söka efter abstinenser direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=abstinenser