Vad rimmar på aberrationer?

Aberrationer är ordet vi vill hitta rim till.

Aberrationer rimmar med följande 1471 ord:

abbreviationer, abdikationer, aberrationer, abjurationer, ablationer, ablutioner, abolitioner, absolutioner, absorptioner, abstraktioner, accelerationer, acklamationer, ackommodationer, ackumulationer, ackvisitioner, adaptationer, adaptioner, additioner, administrationer, admonitioner, adoptioner, adpositioner, adsorptioner, affärstransaktioner, affektationer, affektioner, affirmationer, äggledarinflammationer, agglomerationer, agglutinationer, aggregationer, agitationer, åkattraktioner, aktioner, alienationer, allitterationer, alterationer, ambitioner, ammunitioner, amplifikationer, amputationer, andragradsekvationer, andrahandsinformationer, ändstationer, animationer, annektioner, annotationer, antigenpresentationer, användardokumentationer, apparitioner, appellationer, applikationer, appositioner, approximationer, arbetssituationer, arbetsstationer, argumentationer, artärinflammationer, artikulationer, aspirationer, assimilationer, associationer, återvinningsstationer, attentioner, attraktioner, auktioner, auktorisationer, auskultationer, avinstallationer, baklängeskonstruktioner, bastioner, bensinstationer, bifurkationer, bijektioner, bilstationer, biologilektioner, blindtarmsinflammationer, blockadaktioner, blodsockerkoncentrationer, bokillustrationer, bokstavskombinationer, brandstationer, budgetpropositioner, bukhinneinflammationer, bukspottkörtelinflammationer, busstationer, calmettevaccinationer, centralisationer, centralstationer, centripetalaccelerationer, cirkeldefinitioner, civilisationer, datasimulationer, datorsimulationer, decelerationer, dedikationer, deduktioner, definitioner, deflationer, deformationer, deklamationer, deklarationer, deklinationer, dekorationer, delegationer, demarkationer, demonstrationer, denominationer, denotationer, deportationer, depositioner, depreciationer, deputationer, derivationer, desinfektioner, desinformationer, deskriptioner, deskvamationer, destillationer, destruktioner, desublimationer, detektioner, determinationer, detonationer, detronisationer, differensekvationer, differentialekvationer, diffraktioner, diktioner, direktioner, diskvalifikationer, dislokationer, dispersionsrelationer, dispositioner, disproportioner, disputationer, dissektioner, dissertationer, dissociationer, distinktioner, distraktioner, distributioner, divinationer, djurpopulationer, djurrättsorganisationer, DNA-replikationer, dokumentationer, donationer, editioner, efterhandskonstruktioner, efterkonstruktioner, egenfunktioner, ejakulationer, ejektionsfraktioner, ekvationer, ekvivalensrelationer, ekvivokationer, elevationer, eliminationer, elongationer, emanationer, emigrationer, emotioner, enumerationer, eruptioner, erytrocytvolymfraktioner, evolutioner, exacerbationer, exaltationer, examinationer, excitationer, exekutioner, exkommunikationer, exkretioner, expeditioner, explikationer, exponentialfunktioner, expositioner, expropriationer, extraktioner, fabrikationer, falsifikationer, familjekonstellationer, familjesituationer, federationer, femtegradsekvationer, figurationer, fiktioner, filtrationer, fiskauktioner, fjärdegradsekvationer, fluktuationer, formationer, förstagradsekvationer, fortifikationer, fraktioner, frustrationer, funktionalekvationer, funktioner, fysiklektioner, generalrepetitioner, generationer, gitarrlektioner, glattmuskelkontraktioner, glomerulusfiltrationer, gratifikationer, gratulationer, hallucinationer, hashfunktioner, hjärnfunktioner, hjärtmuskelkontraktioner, homoadoptioner, homologationer, hudtransplantationer, huvudtransplantationer, idéassociationer, illuminationer, illustrationer, imitationer, immigrationer, implementationer, implikationer, improvisationer, inaktioner, indikationer, indiskretioner, induktioner, infektioner, infiltrationer, inflammationer, inflationer, informationer, inhalationer, inhibitioner, initiationer, injektioner, inkarnationer, inklinationer, inkrustationer, inkvisitioner, innervationer, innovationer, inseminationer, insinuationer, inskriptioner, inspektioner, inspirationer, installationer, institutioner, instruktioner, instrumentationer, insubordinationer, integralekvationer, integrationer, intentioner, interaktioner, interjektioner, interpellationer, interpolationer, interpretationer, interventioner, intonationer, introduktioner, inventioner, invitationer, invokationer, involutioner, irritationer, isolationer, iterationer, jämviktsreaktioner, järnvägsstationer, jugendstationer, juldekorationer, juxtapositioner, kaliumkoncentrationer, kamelnotationer, kanonisationer, kapitulationer, kärleksrelationer, kautioner, kedjereaktioner, kemilektioner, klassifikationer, koalitioner, kodifikationer, kognitioner, kollationer, kollektioner, kollokationer, kolonisationer, kolonnoperationer, kombinationer, kommunikationer, kommutationer, komparationer, kompensationer, kompilationer, komplikationer, kompositioner, koncentrationer, konceptioner, kondensationsreaktioner, konditioner, konfabulationer, konfederationer, konfigurationer, konfirmationer, konfiskationer, konformationer, konfrontationer, kongestioner, kongregationer, konjugationer, konjunktioner, konkretioner, konnotationer, konsiderationer, konskriptioner, konspirationer, konstellationer, konstitutioner, konstruktioner, konsultationer, kontaminationer, kontemplationer, kontradiktioner, kontraktioner, kontrarevolutioner, konventioner, konversationer, kooperationer, koordinationer, korporationer, korrektioner, korrelationer, korruptioner, kreationer, kremationer, krissituationer, kristallisationer, kulturinstitutioner, kumulationer, kvalifikationer, laborationer, läkarstationer, lamentationer, landsorganisationer, längdkontraktioner, ledarredaktioner, ledinflammationer, legationer, legitimationer, lektioner, libationer, likvidationer, limitationer, linjärkombinationer, lokationer, luftvägsinfektioner, lunginflammationer, macerationer, machinationer, magsaftsekretioner, manifestationer, manipulationer, maskinstationer, massfabrikationer, massproduktioner, matematiklektioner, mattelektioner, meditationer, mejlkonversationer, menstruationer, metrostationer, migrationer, miktioner, miljöorganisationer, mobilapplikationer, modifikationer, modulationer, motioner, motivationer, motmanifestationer, motprestationer, motrevolutioner, multiplikationer, musikrekommendationer, muskelkontraktioner, mutationer, mystifikationer, narrationer, nationer, nätpublikationer, negationer, njurinflammationer, nödsituationer, notifikationer, novationer, nullifikationer, nybyggnationer, nyproduktioner, obduktioner, obligationer, observationer, obstruktioner, ockupationer, omformarstationer, önationer, operationer, oppositioner, orationer, ordinationer, ordprediktioner, organisationer, öroninflammationer, oscillationer, ossifikationer, ovationer, överproduktioner, ovulationer, paraplyorganisationer, parentationer, påverkansoperationer, pendeltågsstationer, permutationer, personifikationer, petitioner, pianolektioner, plasmakoncentrationer, plastikoperationer, plogformationer, polarisationer, polisstationer, pollinationer, pollutioner, polymerisationer, populationer, portioner, positioner, postpositioner, potensfunktioner, prediktioner, predispositioner, premieobligationer, prenumerationer, preparationer, prepositioner, presentationer, preskriptioner, prestationer, presuppositioner, pretentioner, preventioner, prohibitioner, projektioner, proklamationer, prolongationer, promotioner, promulgationer, pronationer, proportioner, propositioner, protolysreaktioner, provokationer, publikationer, punktioner, radoperationer, ratifikationer, rationer, reabsorptioner, reaktioner, realisationer, receptioner, recitationer, redaktioner, redoxreaktioner, reduktioner, reflationer, reflektioner, reformationer, refraktioner, regenerationer, reinkarnationer, rekapitulationer, reklamationer, rekommendationer, rekonstruktioner, rektioner, rekvisitioner, relationer, relegationer, rensningsoperationer, reparationer, repetitioner, replikationer, representationer, reproduktioner, reservationer, resolutioner, respirationer, restaurationer, restitutioner, restriktioner, retardationer, retentioner, revelationer, revolutioner, riksdagsmotioner, rotationer, rotekvationer, rullfriktioner, säckstationer, sambandstransaktioner, sammetsrevolutioner, sånglektioner, sanktioner, satisfaktioner, satskonstruktioner, saturationer, schacknotationer, segregationer, sekretioner, sektioner, sekvestrationer, selektioner, sensationer, separationer, simulationer, sinusfunktioner, situationer, självdeklarationer, skattereduktioner, skelettmuskelkontraktioner, sköldkörtelinflammationer, slutproduktioner, slutstationer, sollicitationer, solutioner, specifikationer, speditioner, spekulationer, spellektioner, sportredaktioner, stagflationer, stagnationer, stationer, stegfunktioner, sterilisationer, strandvraksauktioner, styrkedemonstrationer, subjunktioner, substitutioner, subtraktioner, subventioner, suggestioner, summationer, superpositioner, superstitioner, supinationer, suppurationer, surjektioner, svensklektioner, t-banestationer, tågexpeditioner, takkonstruktioner, tandköttsinflammationer, tappstationer, telegrafstationer, tidsdilatationer, torrdestillationer, traditioner, transaktioner, transformationer, transitioner, transkriptioner, translationer, translitterationer, translokationer, transmigrationer, transmutationer, transplantationer, transpositioner, tredjegradsekvationer, tredjegradsfunktioner, tunnelbanestationer, turiststationer, tyngdaccelerationer, undulationer, utlandsadoptioner, vaccinationer, vardagssituationer, vårdrekommendationer, variationer, variolationer, variolisationer, varudistributioner, vätejonkoncentrationer, växtpopulationer, vegetationer, ventilationer, verbalinspirationer, verifikationer, versifikationer, vexationer, vibrationer, violationer, virusinfektioner, visitationer, vivisektioner, volymfraktioner, yrkesinspektioner


abrasioner, accessioner, aggressioner, allusioner, annexioner, aversioner, begravningsprocessioner, betaversioner, bildfusioner, billioner, blodtransfusioner, bokrecensioner, bondpermissioner, cessioner, coverversioner, datakompressioner, datatransmissioner, defensioner, demissioner, depressioner, desillusioner, digressioner, dimensioner, dimissioner, diskussioner, dispersioner, distorsioner, diversioner, divisioner, dropptransfusioner, effusioner, elisioner, emissioner, emulsioner, erosioner, exkursioner, expansioner, explosioner, faktorioner, fermioner, filmrecensioner, fissioner, flexioner, förlikningskommissioner, främlingslegioner, fusioner, granatexplosioner, halvpensioner, helpensioner, histrioner, illusioner, immissioner, implosioner, impressioner, infusioner, invasioner, inversioner, kollisioner, kommissioner, kommunioner, komplexioner, kompressioner, koncessioner, konfessioner, konklusioner, kontusioner, konversioner, konvulsioner, kvaternioner, läsioner, legioner, lesioner, millioner, missioner, näckrospioner, nollvisioner, nyemissioner, ockasioner, oktonioner, opinioner, passioner, pensioner, perkussioner, permissioner, perversioner, pioner, prioner, processioner, professioner, progressioner, provdivisioner, provisioner, realdiskussioner, recensioner, recessioner, reflexioner, regioner, regressioner, rektascensioner, rekursioner, religioner, remissioner, repulsioner, revisioner, secessioner, sedenioner, sessioner, skorpioner, spioner, successioner, suspensioner, suspicioner, televisioner, transfusioner, transmissioner, unioner, valutaunioner, världsreligioner, versioner, virioner, visioner

acetoner, adressikoner, allofoner, amasoner, ammoniumjoner, anemoner, anfallszoner, anjoner, anticykloner, antifoner, autofoner, axoner, bandoneoner, baroner, baryoner, barytoner, biljoner, binjurebarkshormoner, bitoner, bläckpatroner, blodchampinjoner, bosoner, bränningszoner, bretoner, brukspatroner, centiljoner, champinjoner, chaperoner, ciceroner, cispersoner, citroner, cykloner, cyklotroner, daemoner, dagsransoner, dekagoner, demoner, diakoner, diktafoner, dodekaflexagoner, dragoner, elektroner, eoner, epigoner, exoner, faraoner, färgtoner, farozoner, fasoner, faviconer, flexagoner, foner, fononer, formiatjoner, försökspersoner, försvarszoner, fosfatjoner, fotofoner, fotoner, frizoner, frontoner, galeoner, galjoner, galoner, gärningspersoner, garnisoner, gluoner, gorgoner, grammofoner, gravitoner, gråzoner, grundtoner, hadroner, hälsopelargoner, halvtoner, harpotoner, helårspersoner, heltoner, heptaflexagoner, heptagoner, hexaflexagoner, hexagoner, histoner, homofoner, hormoner, huvudpersoner, hydrofoner, hydroxidjoner, idiofoner, ikoner, interferoner, intervjupersoner, introner, isogoner, joner, jumbotroner, kalcedoner, kalciumjoner, kaliumjoner, kalkoner, kanjoner, kantoner, kapsoner, karbonatjoner, katjoner, kejsaramazoner, ketoner, klimatzoner, kloner, kloridjoner, koboltkanoner, kolkornsmikrofoner, kompanjoner, koner, konnexoner, könshormoner, kopparjoner, kopplingstoner, korttelefoner, kujoner, kulörtoner, kupidoner, kvadriljoner, kvintiljoner, kylomikroner, laktatjoner, lasaroner, lazzaroner, leoponer, leptoner, limoner, livdragoner, lyoner, magnetofoner, makaroner, makedoner, makroner, manspersoner, maskaroner, megafoner, mellotroner, meloner, mesoner, metallofoner, mikrofoner, mikroner, miljoner, mittzoner, mobiltelefoner, mormoner, musseroner, myoner, nålmikrofoner, nätmeloner, natriumjoner, neuron, neuroner, neutroner, nitratjoner, nonagoner, normaltoner, nukleoner, nyckelpersoner, oktaflexagoner, oktagoner, oktogoner, övertoner, oxoniumjoner, oxymoroner, oxytoner, paragoner, patroner, pelargoner, pentaflexagoner, pentagoner, peptidhormoner, persimoner, personer, plutoner, polygoner, pontoner, porttelefoner, positroner, postiljoner, privatpersoner, prognostikoner, protoner, pultroner, pyloner, pyruvatjoner, rajoner, ransoner, resegrammofoner, satellittelefoner, saxofoner, schabloner, sepiatoner, sextiljoner, sifoner, silikoner, skioptikoner, sköldkörtelhormoner, skvadroner, smarttelefoner, snökanoner, sousafoner, spooner, stämtoner, ståndspersoner, stridszoner, sulfatjoner, svampinjoner, tachyoner, talespersoner, tauoner, telefoner, tetraflexagoner, tetragoner, tillväxthormoner, tjänstetelefoner, transpersoner, triljoner, tromboner, troner, tyfoner, tyreoideahormoner, väggtelefoner, valenselektroner, valloner, vårmusseroner, vätejoner, vätekarbonatjoner, vattenkanoner, vattenmeloner, vegetationszoner, vevgrammofoner, vibrafoner, violoner, volframjoner, waptelefoner, xylofoner, zoner

aboriginer, absintfontäner, acetylener, ackordlöner, adminer, adoptivsöner, affärspartner, affärsvänner, afghaner, afghankaraganer, afrikaner, afroamerikaner, afrokubaner, aftonböner, äktenskapssyner, aktionsplaner, akutfasproteiner, akvamariner, alaner, albaner, albiner, albuminer, alexandriner, alkaner, alkener, alkyner, allergener, altajkaraganer, altaner, altbasuner, altvioliner, alumner, amerikaner, aminer, amoriner, andorraner, androgener, ångmaskiner, angolaner, ångturbiner, anguillaner, anläggningsmaskiner, antenner, antigener, antiguaner, antitoxiner, apelsiner, apolipoproteiner, arbetsnarkomaner, ardenner, arsiner, årslöner, astrakaner, atenienner, auberginer, auktorsnamner, avantscener, avböner, äventyrsromaner, azerbajdzjaner, B-vitaminer, babianer, badsvenner, bahamaner, baldakiner, bambupapegojamadiner, bananer, baner, banner, bärarproteiner, bardisaner, barduner, barkentiner, barndomsvänner, basuner, baudóguaner, beduiner, bensiner, bergortolaner, bibliomaner, bienner, bissauguineaner, blekbalsaminer, blodapelsiner, blondiner, bobiner, boliner, bolivianer, bomullsgarner, böner, bonnar, bönner, bordsböner, bordsmargariner, borduner, borrmaskiner, borstkaraganer, bortaplaner, bottiner, bourgogneviner, bramaner, bränna ner, brasilianer, brevromaner, brevvänner, brorsöner, brudgumssvenner, bryta ner, bulletiner, bulvaner, burmaner, butadiyner, bykmaskiner, caucaguaner, centner, centralafrikaner, centralamerikaner, charlataner, chikaner, chilener, chokladpraliner, cirkusclowner, cisterner, clementiner, clowner, colombianer, container, costaricaner, cykloalkaner, cytokiner, dalmatiner, damejeanner, dannesvenner, danspartner, datamaskiner, debutromaner, defensiner, dekateringsmaskiner, dekatermaskiner, delfiner, demi-vegetarianer, designer, detaljplaner, detektivromaner, diacetylener, diener, discipliner, diskmaskiner, divaner, diyner, djurvänner, döbelnsmediciner, doktriner, domäner, dominikaner, donjuaner, dottersöner, doyener, doyenner, dragbasuner, dragomaner, dressiner, dricksfontäner, dricksvattenfontäner, drivrutiner, dubbelbeckasiner, dulcianer, durianer, dussinromaner, dvärgbeckasiner, dvärgkaraganer, dyner, ecuadorianer, ekvatorialguineaner, elkaminer, endorfiner, enkelbeckasiner, entertainer, eritreaner, erotomaner, espressomaskiner, evighetsmaskiner, exilkoreaner, eyeliner, Fafner, falla ner, faner, fasaner, faskiner, fästesvenner, fauner, feelgoodromaner, femininer, femtekolonner, fennomaner, ferritantenner, fijianer, fikener, filhellener, filipiner, fira ner, flexitarianer, flickvänner, floddelfiner, floriner, flygmaskiner, fontäner, förarkabiner, förbundskaptener, förhandlingsmåner, förmåner, försökskaniner, försvinner, fosfatidylkoliner, fotbollsplaner, franciskaner, fräsmaskiner, fredagsböner, fredsvänner, G-proteiner, gå ner, gammaglobuliner, gardiner, gårdsplaner, garn, garner, gasturbiner, gästvänner, gener, germaner, ghananer, ghibelliner, giljotiner, giraffatitaner, glassmaskiner, godsöner, govänner, grannkommuner, grävmaskiner, greener, grobianer, grundsyner, guatemalaner, guineaner, gullkaraganer, gustavianer, guyananer, hacka ner, häckkaraganer, hålvener, halvkusiner, handlingsplaner, harlekiner, harpuner, hawaiianer, hegelianer, hellener, hemkommuner, hemmaplaner, hermeliner, hessianer, himalayakaraganer, hissa ner, hissmaskiner, hittelöner, honduraner, hörsägner, hostmediciner, höstterminer, hugga ner, huliganer, hunner, husesyner, hushållsmaskiner, hymner, igelkottskaraganer, immunoglobuliner, indianer, influensavacciner, inkretiner, interleukiner, interner, ismaskiner, ivorianer, jakobiner, jamaicaner, japaner, järnkaminer, jasminer, jättebalsaminer, javaner, jordbruksmaskiner, jordmåner, julsvenner, kabiner, kaffemaskiner, kaftaner, kajmaner, kambodjaner, kaminer, kaniner, kantianer, kantiner, kaplaner, kaptener, kapuciner, kapuner, kapverdianer, karaffiner, karaganer, karantäner, karavaner, karbiner, karcinogener, kärleksromaner, karoliner, karotener, kartusianer, kaserner, kassuner, kastellaner, katalaner, katamaraner, katekolaminer, kattuner, kaverner, kemokiner, kenyaner, khaner, kinakaraganer, kissa ner, kladda ner, klaner, klarsyner, klementiner, kodomäner, kollektböner, kolonner, kolumner, komedienner, kommuner, komodovaraner, komplementproteiner, koncerner, konkubiner, konnexiner, kontorsmaskiner, kopieringsmaskiner, koreaner, körsbärsviner, körsvenner, kosovaner, kostymdesigner, koturner, kraftmaskiner, kranskommuner, kravmaskiner, kretiner, kriminalromaner, krinoliner, kristadelfianer, krokaner, krontyranner, kryssfaner, kubaner, kumpaner, kungasöner, kurtisaner, kusiner, ladda ner, lådviner, lagkaptener, laguner, lakuner, landskommuner, laner, lantbruksmaskiner, lanterniner, läroplaner, lasagner, latriner, låtsasvänner, laviner, Leissner, lejonmaner, levantiner, lianer, liberianer, libertarianer, libertiner, limousiner, lipoproteiner, lisener, livssyner, lögner, lokaltidningskoncerner, löneförmåner, löner, lorta ner, lucianer, ludersvenner, lugna ner, lupiner, lutheraner, læstadianer, madeiraner, mallorcaner, månadslöner, mandariner, mandoliner, maner, mangostaner, marailguaner, margariner, mariner, marockaner, marsianer, marsipaner, maskiner, maskuliner

)dro(ESREVER, -eder, -er, -meter, 40-årskriser, A-aktier, A-skatter, A-traktorer, A4-papper, abacuser, abakuser, abbéer, abborrfiléer, abbotskloster, abbreviatorer, abbreviaturer, abc-böcker, abchazier, abderiter, abduktorer, aber, abessinier, abessiver, abiliteter, abiogeneser, abiturienter, abiturientklasser, ablativändelser, ablativer, ablutofobier, abnormiteter, abolitionismer, abolitionister, abonnemangsavgifter, abonnemangsbiljetter, abonnemangskonserter, abonnemangspriser, abonnenter, aborter, abortörer, abrasionsbranter, abrovinker, abrovinscher, abscesser, absenser, absider, absinter, absolutismer, absolutister, absorbatorer, absorbenter, absorptionsfaktorer, absorptionslinjer, abstinenser, absurditeter, abundanser, acceleratorer, accelerometer, accenter, acceptanser, acceptanter, accepter, accesser, accessionskataloger, accessoarer, accesstider, accidenser, accidenstryckerier, acciser, acetater, acetyler, acetylkolinreceptorer, aciditeter, ackolader, ackompanjatörer, ackompanjatriser, ackumulatorer, ackusativändelser, ackusativer

Vad är rim för aberrationer?

Att aberrationer rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder aberrationer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aberrationer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: aberrationer på Wikipedia

Du kan också söka efter aberrationer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aberrationer