Vad rimmar på absinter?

Absinter är ordet vi vill hitta rim till.

Absinter rimmar med följande 1276 ord:

absinter


adjointer, akvatinter, atomvinter, barvinter, eftervinter, fimbulvinter, finter, forinter, hyacinter, kärnvapenvinter, korinter, kvinter, labyrinter, midvinter, pärlhyacinter, pinter, pointer, printer, qvinter, sprinter, teinter, teleprinter, vargavinter, vinter, vulkanvinter

abiturienter, abonnenter, abrasionsbranter, absorbenter, accenter, acceptanter, adjutanter, adoptanter, adressanter, agenter, aidspatienter, akanter, alanter, ålderspresidenter, alla håll och kanter, amaranter, amortissementer, andraårsstudenter, anförvanter, antigendeterminanter, antioxidanter, approximanter, arrestanter, aspiranter, assistenter, åttondelsfyrkanter, auskultanter, backanter, backstegstangenter, badkarskanter, bakåtspridningskoefficienter, bambatanter, bassängkanter, betjänter, betjenter, binomialkoefficienter, briljanter, bröllopspresenter, bundsförvanter, butikskontrollanter, cancerpatienter, cedenter, center, chanter, cirkuselefanter, civilingenjörsstudenter, croissanter, debutanter, deklaranter, delinkventer, demanter, demonstranter, deodoranter, deponenter, descendenter, destruenter, determinanter, diamanter, dirigenter, diskanter, diskriminanter, disponenter, disputanter, dissenter, dissidenter, distansstudenter, docenter, drabanter, duplikanter, elefanter, elektroniska komponenter, emigranter, emittenter, en passanter, endossenter, ententer, exkrementer, expedienter, exponenter, fabrikanter, fältassistenter, fjäderkonstanter, fjärdeårsstudenter, fjärdedelsfyrkanter, flagellanter, fluortanter, födelsedagspresenter, folianter, fonter, förstaårsstudenter, framkanter, friktionskoefficienter, friskvårdskonsulenter, fronter, furianter, fyrkanter, garanter, gatumusikanter, geronter, gesanter, giganter, ginikoefficienter, gradienter, gräselefanter, gratulanter, gravitationskonstanter, grekamaranter, grönamaranter, guldkanter, guvernanter, halvfyrkanter, händelsehorisonter, helfyrkanter, högkanter, horisonter, hospitanter, hushållsassistenter, immigranter, inavelskoefficienter, incidenter, independenter, informanter, inspicienter, integrationskonstanter, intendenter, interpellanter, intressenter, jaktlöjtnanter, kallfronter, kameleonter, kanter, kapitulanter, klienter, koefficienter, kombattanter, komedianter, kommendanter, kommunikanter, komponenter, komposanter, konfidenter, konkurrenter, konseljpresidenter, konsonanter, konspiranter, konstituanter, konstituenter, konsulenter, konsumenter, kontanter, kontinenter, kontingenter, kontokuranter, kontrahenter, kontrollanter, konvalescenter, köpcenter, korrespondenter, kortvarianter, krypamaranter, kverulanter, laboranter, läkarstudenter, lärarstudenter, livsmedelproducenter, löjtnanter, majoranter, mållamaranter, mastodonter, medianter, medkontrahenter, mikroproducenter, ministerpresidenter, minoranter, monter, munter, musikanter, musikproducenter, nätdeklaranter, nederkanter, nekromanter, nonkombattanter, obducenter, obskuranter, ockupanter, offerenter, officianter, oktanter, olifanter, opponenter, överadjutanter, överstelöjtnanter, panter, patienter, pedanter, penitenter, permittenter, piltangenter, praktikanter, predikanter, prenumeranter, presenter, presidenter, pretendenter, priskuranter, producenter, protestanter, reaktanter, realstudenter, recensenter, referenter, regenter, rekonvalescenter, remonter, representanter, reservanter, respondenter, restauranter, resultanter, revisorssuppleanter, riktningskoefficienter, sängkanter, savanter, sekundanter, sergeanter, serpenter, sexkanter, sextanter, simulanter, sjättedelsfyrkanter, sjökanter, sjövärnsaspiranter, sjuksköterskestudenter, skedamaranter, skribenter, slänter, sorgkanter, spåtanter, sponter, spridningskoefficienter, stadkanter, stavningsvarianter, stegodonter, stimulanter, studenter, subskribenter, suckulenter, suppleanter, supplikanter, surfaktanter, svavelpredikanter, svinamaranter, syfokanter, sykofanter, taggamaranter, tangenter, tanter, trafikanter, trassenter, tredjeårsstudenter, tredjedelsfyrkanter, trekanter, tremulanter, trippelententer, triumviranter, trosförvanter, trottoarkanter, tvåstavighetsaccenter, tvåtoppsaccenter, underpanter, utbytesstudenter, utkanter, utlandskorrespondenter, utrikeskorrespondenter, vaganter, vägkanter, varianter, vattenkanter, visenter, volauventer

-meter, A-skatter, abbotskloster, abderiter, abiliteter, abnormiteter, abolitionister, abonnemangsavgifter, abonnemangsbiljetter, abonnemangskonserter, aborter, absolutister, absurditeter, accelerometer, accepter, acetater, aciditeter, adapter, adeniter, adepter, adipocyter, adjunkter, adoptivdotter, adressater, adressregister, adventister, advokater, aeroliter, aeronauter, aerostater, affärsjurister, affärskontakter, affekter, affiniteter, afgifter, aftongudstjänster, ägarlägenheter, agater, äggrätter, agnater, agonister, ägretter, aidatrumpeter, akademiledamoter, akademister, akrobater, akter, aktiemajoriteter, aktivister, aktiviteter, aktualiteter, akvarellister, akvarieväxter, akvarister, akvedukter, alabaster, ålandsrötter, alarmister, albiter, alektopater, alexandriter, älgjakter, alkemister, alkoholhalter, alkoholister, alkoholskatter, allemansrätter, allopater, allströmsapparater, allt efter, alltefter, allvågsapparater, alpinister, älsklingsrätter, alster, alter, altflöjter, altklarinetter, altmeister, altruister, alvarmalörter, älvsallater, amarantväxter, ambiguiteter, ambulanshelikopter, Amerikas Förenta Stater, ametister, amfiteater, amfolyter, ammoniter, amoraliteter, amperemeter, amuletter, anakoluter, anakoreter, analfabeter, ananaser, ananas, ananasfrukter, ananassorbeter, ananasväxter, anapester, anarkister, anarkokapitalister, andakter, ändalykter, andedräkter, andjakter, andligheter, andningssvårigheter, andrepiloter, anekdoter, anemometer, aneroidbarometer, ångdrifter, angelägenheter, anglister, angorakatter, ängshaverrötter, anhalter, ankomster, annorlundaheter, annuiteter, anparter, anskrämligheter, ansökningsblanketter, anstalter, antagonister, antikviteter, antimilitarister, antiporter, antirasister, antisemiter, antivikningsfilter, antivivisektionister, användbarheter, aorister, apa efter, aparter, apatiter, apelsinsafter, apelsinsorbeter, apkonster, apomikter, apostater, apparater, äppelkompotter, äppelsafter, appendiciter, aprikoskompotter, arbetarkvarter, arbetsgivaravgifter, arbetskamrater, arbetskrafter, arbetsmarknadsminister, arbetsrätter, arbetsskickligheter, arbetsuppgifter, arborister, areaenheter, areometer, argonauter, aristokrater, ärkenötter, arkiater, arkitekter, aromater, arrester, årsinkomster, årsskrifter, artefakter, arter, arteriter, artigheter, artillerister, artister, artriter, ärtväxter, arvaniter, arvodister, arvskatter, arvslotter, arvsskatter, asfalter, asiater, åsikter, asjetter, asketer, askorbater, aspekter, aspirintabletter, assietter, assister, aster, astrocyter, astronauter, åtalspunkter, ateister, åter, återkomster, återstarter, atleter, atomkrafter, ätter, attester, åttiotalister, åttondelsnoter, attraktionskrafter, audiometer, auktoriteter, austeniter, autister, autodidakter, autokrater, automater, autopiloter, autostarter, avarter, avfarter, avgifter, avogheter, avsikter, avskedsfester, avskrifter, avståndskrafter, azimuter, B-lymfocyter, babysitter, baddräkter, badgäster, badhytter, badorter, badsalter, badsemester, badvakter, bagetter, bågminuter, baguetter, bahytter, bajonetter, bajsrester, bakåtvolter, bakboetter, bakfötter, bakparter, baldejter, baletter, baljväxter, balkangemsrötter, balter, baluster, bambarajordnötter, bandagister, banditer, bandpassfilter, bandspärrfilter, banketter, bankomater, banvakter, baptister, barbareskstater, baretter, bärigheter, barkevikiter, barlaster, barnsligheter, barnteater, barnvakter, barnvåldtäkter, barometer, barter, basister, bassister, batater, båtfönster, batister, båtjakter, batterister, bedömningssporter, bedrifter, befintligheter, befogenheter, befolkningstätheter, befordringsavgifter, begivenheter, begravningsgudstjänster, bekvämligheter, belägenheter, belastningsregister, belletrister, benägenheter, bengetter, berättarröster, berberisväxter, bergarter, bergkorsörter, bergstrakter, berömdheter, bestialiteter, besvärligheter, besynnerligheter, betänkligheter, bevågenheter, bibeltexter, bieffekter, bifångster, bikter, bildpunkter, bildsviter, bildtexter, bilister, biljakter, biljettautomater, biljetter, bilsemester, biltester, biobiljetter, biografmaskinister, biografpianister, biomaskinister, biprodukter, biståndsminister, bister, bitter, bitterheter, björkväxter, björnbärskompotter, björnjakter, björnrötter, björntjänster, blåbandister, blåbärskompotter, blåbärssafter, blåbärssylter, blackouter, blåheter, blåklintsmaneter, blåmaneter, blancofullmakter, blandsafter, blanketter, blankofullmakter, blankröster, blåsnonetter, blåsorkester, bläster, blindskrifter, blixtvisiter, blockflöjter, blodförluster, blodrötter, blombuketter, blomster, blomsterrabatter, blomväxter, bockrötter, boetter, bollsporter, bolster, bonddotter, bondedotter, bondkatter, boniteter, bördigheter, borstspenörter, bortaförluster, bortavinster, bostadsorter, bostadsrätter, botanister, böter, bouquinister, braceletter, bräckligheter, brakförluster, brakteater, brandsoldater, brännpunkter, brännvinsadvokater, brännvinsskatter, brassorkester, briketter, brister, bristfälligheter, britter, broavgifter, brochetter, brödfrukter, brödtexter, broketer, bröllopsfester, bröllopsgäster, bröllopsnätter, bronkiter, brookiter, brorsdotter, brudbuketter, bruksorter, brunetter, brunheter, brutaliteter, bruttonationalprodukter, buddhister, buddister, buffertstater, buffeter, buketter, buksyster, bukter, burjater, busigheter, bussbiljetter, busslaster, busstoaletter, butiksfönster, butter, byggstarter, byråkrater, byretter, byster, byxdräkter, cabrioleter, camemberter, cancerregister, cashewnötter, celebriteter, cellgifter, cellister, cellplaster, celsiustermometer, cembalister, cenobiter, centerpartister, centiliter, centimeter, centralenheter, centralorter, centripetalkrafter, chansonetter, charkuterister, charter, chatter, chauvinister, chemisetter, chevioter, chilesalpeter, chilifrukter, Christer, cigaretter, cigarretter, cineaster, cirkusakrobater, cirkusartister, citronsafter, citronsorbeter, citrusfrukter, civilister, clarteister, clavineter, copywriter, cybersoldater, cykelsemester, cyklister, cymbalister, cyprioter, dabster, dädanefter, dadelkompotter, däggdjursarter, dagsböter, damaster, damidrotter, damtoaletter, därefter, darwinister, dater, debatter, debuter, dechargedebatter, deciliter, decimalpunkter, decimeter, deformiteter, defroster, deister, dejter, dejtingsajter, dekameter, dekokter, delegater, delikter, delstater, demokassetter, demokrater, dendriter, dendrometer, densiteter, dentister, deputater, despoter, desserter, detaljister, determinister, dialekter, diameter, didotpunkter, dieseldrifter, dieter, dietister, differenskvoter, digestionsapparater, digitaliseringsminister, digniteter, dikter, diopter, diplomater, disketter, diskontinuiteter, dispyter, divalater, djävligheter, djungelkatter, djupsinnigheter, djurarter, djurrättsaktivister, dofter, dokumentalister, domkrafter, dopplereffekter, dörrposter, dörrvakter, dosimeter, doter, dotprodukter, dotter, dotterdotter, dottersvulster, dövtexter, dragartister, dragdotter, dragningskrafter, dragplåster, dragster, drägter, dragtrumpeter, drakfrukter, dräkter, drifter, drivhuseffekter, drivkrafter, drömstarter, drottningsylter, drygheter, dualister, dualiteter, dubbelrötter, dubbletter, duetter, dukater, dumheter, dupletter, duroplaster, durtonarter, duster, duvposter, dvärghamster, dvärgplaneter, dybladsväxter, dykardräkter, dynamometer, dyrbarheter, dyster, e-cigaretter, e-sporter, ebenister, ecstasytabletter, effekter, effektiviteter, efter, efterfester, eftergifter, eftermiddagsraster, efterrätter, efterslåtter, eftertänksamheter, eftertexter, egendomligheter, egenheter, egensinnigheter, egoister, ekodukter, ekosystemtjänster, ekvilibrister, elakheter, eldrifter, elefantjakter, elektrolyter, elektromagneter, elektronegativiteter, eliter, elitidrotter, encefaliter, encyklopedister, endossater, energiskatter, engångsavgifter, engångsutgifter, enhandsflöjter, enheter, enkäter, enkelbiljetter, enkelrötter, enqueter, enrumslägenheter, ensamrätter, enskildheter, enteriter, enterocyter, enterokoliter, entiteter, entréavgifter, entrecoter, entusiaster, epåletter, epifyter, episteltexter, eremiter, erfarenheter, ergometer, erytrocyter, eskorter, esofagiter, esperantister, essäister, ester, esteter, etanoater, eter, etiketter, etniciteter, etnolekter, etter, eukaryoter, evangelister, eventualiteter, evertebrater, evigheter, excerpter, exegeter, exekutivmakter, exhibitionister, exklusiviteter, exoplaneter, exorcister, experter, exporter, exter, extremister, extremiteter, extrempunkter, F-skatter, få kalla fötter, facetter, faciliteter, fackminister, facktidskrifter, fadderorter, fåfängligheter, fågelarter, fågelkvitter, fagocyter, fagotter, fagottister, fajter, fakulteter, falangister, falbkatter, falkonetter, fallenheter, fallfrukter, falliter, falsetter, fältmalörter, fältspater, fan och hans moster, fanfartrumpeter, fångster, fånigheter, fantasifoster, fantaster, färdigheter, färdigrätter, fargalter, färister, farkoster, farligheter, farmaceuter, farsoter, farter, fartygsregister, faryngiter, fascister, fasetter, faskister, faster, fastigheter, fastighetsregister, fastighetsskatter, fatalister, fataliteter, fåter, fattigkvarter, fauter, favoriter, favoriträtter, febertermometer, felaktigheter, felparkeringsavgifter, felrapporter, feminazister, feminister, femtiotalister, femtometer, fermater, ferriter, fertiliteter, fester, festivalgäster, festiviteter, festligheter, fetbladsväxter, fetischister, fetter, fetthalter, fiberhalter, fibroblaster, fighter, fikaraster, filatelister, filibuster, filister, filter, finalister, finansminister, finheter, fintligheter, fisförnämheter, fiskarkatter, fiskarter, fiskrätter, fittmagneter, fixpunkter, fjäderdräkter, fjällkattfötter, fjälster, fjärdedelsnoter, fjärilseffekter, fjäskigheter, fjätter, fläcklungörter, flädersafter, flageoletter, flaskposter, flåter, fliksäfferötter, flockblommiga växter, flöjter, flöjtister, floretter, florister, flörter, fluster, flygbiljetter, flygkilometer, flygplansfönster, flygskatter, flykter, flykthastigheter, fnitter, födelsedagsfester, födelseorter, foderrotfrukter, fodervallörter, folater, följa efter, folkdräkter, folkfester, folktätheter, fönster, fönsterposter, föränderligheter, förarhytter, förbifarter, förbundsstater, fôrdärvatter, förefintligheter, förekomster, föreskrifter, företagsfester, företagsskatter, förfester, förgängligheter, förgripligheter, förhytter, förlägenheter, förluster, formalister, formaliter, formaliteter, formiater, förmiddagsraster, förmögenheter, förmögenhetsskatter, förnämheter, förnödenheter, förnuftigheter, förnumstigheter, förorter, förrätter, församlingspräster, försiktigheter, förstahandsuppgifter, försvarsadvokater, försvarsmakter, försvarsminister, förtjänster, förtjenster, fortkomstledamöter, fortkörningsböter, förtretligheter, förtroligheter, fosfater, foster, fotbollsmålvakter, fotbollssupporter, fotnoter, vard. fotnötter, fotoeffekter, fotometer, fotostater, fotsoldater, fötter, fräckheter, frågesporter, fragiliteter, frakter, framåtvolter, framfötter, framparter, fregatter, fribiljetter, friheter, friidrotter, friktionskrafter, frilansjournalister, frister, fritidsaktiviteter, frivoliteter, fröväxter, frukter, fruktsafter, fryspunkter, fukttransporter, fulheter, fullkornsprodukter, fullmakter, fundamentalister, futiliteter, fyllerister, fylleturister, fylliter, fyndigheter, fyrtiotalister, fyrverkeriraketer, fysiokrater, fytobioter, gå efter, gagnväxter, galater, gallerister, gallsalter, galvanometer, gameter, gammelfaster, gammelmoster, gångarter, gånggrifter, gangster, garageuppfarter, garderobsavgifter, gardister, gärningsorter, gasometer, gåsörter, gasplaneter, gästartister, gäster

)dro(ESREVER, -eder, -er, 40-årskriser, A-aktier, A-traktorer, A4-papper, abacuser, abakuser, abbéer, abborrfiléer, abbreviationer, abbreviatorer, abbreviaturer, abc-böcker, abchazier, abdikationer, abduktorer, aber, aberrationer, abessinier, abessiver, abiogeneser, abiturientklasser, abjurationer, ablationer, ablativändelser, ablativer, ablutioner, ablutofobier, abolitioner, abolitionismer, abonnemangspriser, aboriginer, abortörer, abrasioner, abrovinker, abrovinscher, abscesser, absenser, absider, absintfontäner, absolutioner, absolutismer, absorbatorer, absorptioner, absorptionsfaktorer, absorptionslinjer, abstinenser, abstraktioner, abundanser, accelerationer, acceleratorer, acceptanser, accesser, accessioner, accessionskataloger, accessoarer, accesstider, accidenser, accidenstryckerier, acciser, acetoner, acetylener, acetyler, acetylkolinreceptorer, acklamationer, ackolader, ackommodationer, ackompanjatörer, ackompanjatriser, ackordlöner, ackumulationer, ackumulatorer, ackusativändelser, ackusativer

Vad är rim för absinter?

Att absinter rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder absinter?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av absinter så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: absinter på Wikipedia

Du kan också söka efter absinter direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=absinter