Vad rimmar på ablativer?

Ablativer är ordet vi vill hitta rim till.

Ablativer rimmar med följande 262 ord:

ablativer, ackusativer, allativer, appellativer, dativer, delativer, elativer, illativer, imperativer, indikativer, lativer, lokativer, nominativer, sublativer, vokativer


detektiver, genitiver, gruppgenitiver, infinitiver, primitiver

abessiver, adessiver, driver, gerundiver, incisiver, inessiver, iver, kediver, maldiver, oliver, spenderiver

)dro(ESREVER, agaver, akteröver, alkover, alver, arkitraver, armbågsnerver, bakpulver, banka bäver, bäver, begynnelsebokstäver, bestämma över, björknäver, bli över, blockflöjtselever, bokstäver, brygga över, cancerprov, cancerprover, cover, cp-nerver, danselever, däröver, därutöver, dra något gammalt över, dra över, droppen som fick bägaren att rinna över, elever, EM-silver, fettlever, fiolelever, fisklever, fluglarver, flytta över, folkhögskoleelever, föra över, föra tungan över, förfoga över, föröver, förskoleelever, framöver, fyrklöver, gå över, genever, golden retriever, grönsakskonserver, grundskoleelever, gymnasieelever, handklaver, Hannover, häröfver, haver, helkonserver, högstadieelever, hoppa över, hur som haver, insektslarver, jugoslaver, juver, kadaver, kaffepulver, kakaopulver, kantilever, kasta ljus över, klaver, klöfver, klöver, koka över, konklaver, konserver, kvart över, kvicksilver, lämna över, larver, lefver, lever, ligga över, makeover, mangrover, manöver, matsilver, mjölkpulver, moldaver, motoriska nerver, näver, nerver, nysilver, öfver, oktaver, OS-silver, över, palaver, paprikapulver, påver, pianoelever, prestaver, pullover, pulver, reserver, revolver, sångelever, senapspulver, server, silfver, silver, sitta över, sjövärnselever, skandinaver, skenmanöver, skolelever, skrumplever, slarver, släta över, slipover, slussa en bäver, sova över, sover, spjuver, spottstyver, stå över, styra över, svämma över, synnerver, ta över, täcka över, tänka över, tryckbokstäver, utöver, valutareserver, vattenprov, vattenprover, vinna över, VM-silver, vuxenelever, walk over, walkover, webbserver

-eder, -er, -meter, 40-årskriser, A-aktier, A-skatter, A-traktorer, A4-papper, abacuser, abakuser, abbéer, abborrfiléer, abbotskloster, abbreviationer, abbreviatorer, abbreviaturer, abc-böcker, abchazier, abderiter, abdikationer, abduktorer, aber, aberrationer, abessinier, abiliteter, abiogeneser, abiturienter, abiturientklasser, abjurationer, ablationer, ablativändelser, ablutioner, ablutofobier, abnormiteter, abolitioner, abolitionismer, abolitionister, abonnemangsavgifter, abonnemangsbiljetter, abonnemangskonserter, abonnemangspriser, abonnenter, aboriginer, aborter, abortörer, abrasioner, abrasionsbranter, abrovinker, abrovinscher, abscesser, absenser, absider, absinter, absintfontäner, absolutioner, absolutismer, absolutister, absorbatorer, absorbenter, absorptioner, absorptionsfaktorer, absorptionslinjer, abstinenser, abstraktioner, absurditeter, abundanser, accelerationer, acceleratorer, accelerometer, accenter, acceptanser, acceptanter, accepter, accesser, accessioner, accessionskataloger, accessoarer, accesstider, accidenser, accidenstryckerier, acciser, acetater, acetoner, acetylener, acetyler, acetylkolinreceptorer, aciditeter, acklamationer, ackolader, ackommodationer, ackompanjatörer, ackompanjatriser, ackordlöner, ackumulationer, ackumulatorer, ackusativändelser

Vad är rim för ablativer?

Att ablativer rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder ablativer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ablativer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: ablativer på Wikipedia

Du kan också söka efter ablativer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ablativer