Vad rimmar på Lejonet?

Lejonet är ordet vi vill hitta rim till.

Lejonet rimmar med följande 140 ord:

Lejonet, Lilla lejonet


blå brännmanet, blåklintsmanet, blåmanet, clavinet, det täcka könet, dvärgplanet, elektromagnet, Ethernet, exoplanet, fittmagnet, gasplanet, ge järnet, gnet, hålla sig i skinnet, hästskomagnet, Internet, järnet, jätteplanet, klickmagnet, kompassmanet, kylskåpsmagnet, lägga på minnet, lungmanet, magnet, manet, molnet, öronmanet, på kornet, planet, prat på Internet, riksvärnet, röd brännmanet, sakernas internet, signet, skivmanet, småplanet, stenplanet, ta på kornet

'et, -het, -itet, 1 Pet, 2 Pet, abilitet, ABM-avtalet, abnormitet, absolut majoritet, absurditet, aciditet, äcklighet, additivitet, Adriatiska havet, affärsmässighet, affärsverksamhet, affinitet, ägarlägenhet, aggressivitet, aidatrumpet, åklagarmyndighet, Akterskeppet, äkthet, aktiemajoritet, aktivitet, aktningsfullhet, aktningsvärdhet, aktsamhet, aktualitet, ålderssynthet, aldrig i livet, alfabet, Algeriet, alkalinitet, allhet, allmänhet, allsmäktighet, allvarlighet, allvarsamhet, allvishet, Altaret, amatörmässighet, ambiguitet, amiralitet, amoralitet, anakoret, analfabet, ananassorbet, anciennitet, andlighet, andningssvårighet, andra världskriget, angelägenhet, angeläget, ängslighet, animacitet, animositet, aningslöshet, anmälningsskyldighet, annorlundahet, annuitet, anonymitet, anskrämlighet, anspråkslöshet, anställningstrygghet, anständighet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, antaglighet, antändbarhet, antändlighet, antikommutativitet, antikvitet, användarvänlighet, användbarhet, apelsinsorbet, åpet, apologet, aptitlöshet, Arabiska havet, arbetsamhet, arbetsförhet, arbetsfrihet, arbetslöshet, arbetsskicklighet, areaenhet, äregirighet, ärftlighet, aritet, ärlighet, aromaticitet, artighet, asexualitet, åskådliga rummet, asket, associativitet, astronomisk enhet, återhållsamhet, åtkomlighet, atlet

Vad är rim för Lejonet?

Att Lejonet rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Lejonet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Lejonet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Lejonet på Wikipedia

Du kan också söka efter Lejonet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Lejonet