Vad rimmar på tita?

Tita är ordet vi vill hitta rim till.

Tita rimmar med följande 100 ord:

bita, nita, lita, rita, vita, gita, slita, skita, plita, krita, hvita, smita, Anita, frita, capita, entita, Marita, anlita, strita, avvita, braita, talltita, tillvita, sandvita, äggvita, förlita, bergtita, förevita, tvärnita, ögonvita, margarita, rekvisita, förslita, rännskita, margherita, ränneskita, skattesmita, karolinatita, ta, eta, sta, yta, åta, zeta, tuta, ysta, veta, äta, akta, anta, arta, Asta, avta, beta, bota, byta, data, etta, feta, fota, gata, hata, heta, hota, huta, inta, jota, kata, kota, kuta, lata, leta, luta, mata, meta, Meta, mota, muta, Neta, nota, ofta, osta, otta, outa, peta, puta, rata, reta, rota, ruta, ryta, seta, sota.

Vad är rim för tita?

Att tita rimmar med ett ord, som t.ex. bita, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder tita?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tita så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tita

Du kan också söka efter tita direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tita

Ord som liknar ordet tita:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet tita Här kommer de tio första: amerikansk talltita, bariumtitanat, bergtita, entita, giraffatitan, karolinatita, kvantitativ, talltita, titå och titan.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord