Vad rimmar på arbeta?

Arbeta är ordet vi vill hitta rim till.

Arbeta rimmar med följande 156 ord:

arbeta, bearbeta, förvärvsarbeta, handarbeta, motarbeta, omarbeta, samarbeta, svartarbeta, utarbeta, yrkesarbeta


foderbeta, sockerbeta

beta, minnesbeta, polkabeta, rödbeta

Agneta, bicykleta, brännheta, deleta, det ska gudarna veta, diskreta, eta, feta, företa, förtreta, glödheta, gneta, Greta, heta, indiskreta, inte veta, kareta, kleta, kokheta, konkreta, leta, Margareta, meta, Neta, obsoleta, peseta, peta, pieta, reta, sekreta, seta, smeta, speta, spreta, stekheta, streta, theta, uppleta, uppreta, veta, zeta, zetan, zeta

a prima vista, a vista, A-lista, abrupta, absenta, absoluta, absorptionsyta, abstinenta, abstrakta, abundanta, ackurata, ad acta, adekvata, åderlåta, adresslista, afbryta, affärsgata, afferenta, affrikata, afrätta, afsätta, äggplanta, äggvita, åkta, akuta, Alberta, alerta, ålkista, älta, aluminiumgryta, ambivalenta, ambulanta, amerikansk talltita, amusanta, andraderivata, anfäkta, ångerrösta, Anita, anknyta, anlita, anlöpta, anrätta, ansätta, ansluta, anstifta, anta, antasta, antiderivata, aorta, apelsinklyfta, argsinta, arroganta, arta, åsidosatta, aspirata, Asta, åsyfta, äta, återberätta, återhämta, återkasta, återknyta, återta, återupprätta, återuppta, återvändsgata, atlaskota, åtnjuta, atrioventrikulärknuta, åtta, åttioåtta, Augusta, AV-knuta, avbryta, avdunsta, avfrosta, avhämta, avklippta, avkorta, avlasta, avlukta, avmäta, avmätta, avnjuta, avnöta, avrätta, avsalta, avsätta, avskräckta, avsluta, avstöta, avstyrkta, avta, avvakta, avvita, backlykta, bådhänta, bajta

Vad är rim för arbeta?

Att arbeta rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder arbeta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arbeta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: arbeta på Wikipedia

Du kan också söka efter arbeta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arbeta