Vad rimmar på ruta?

Ruta är ordet vi vill hitta rim till.

Ruta rimmar med följande 100 ord:

tuta, luta, puta, outa, kuta, muta, huta, mjuta, pruta, knuta, pluta, njuta, ljuta, gjuta, tjuta, skuta, sluta, inmuta, spruta, valuta, skjuta, kajuta, bakruta, utgjuta, omsluta, besluta, avnjuta, ansluta, ingjuta, avsluta, vindruta, utesluta, slagruta, rökruta, åtnjuta, bildruta, bespruta, lockouta, inforuta, ljustuta, beskjuta, inspruta, genskjuta, tillsluta, sömntuta, lymfknuta, stortjuta, flyktruta, faktaruta, uppskjuta, innesluta, kortsluta, knockouta, kulspruta, mockaruta, formgjuta, tjuvskjuta, fjällruta, fraktskuta, målspruta, idéspruta, schackruta, förskjuta, sinusknuta, skadskjuta, hårdvaluta, brandspruta, sammansluta, mormorsruta, kryptovaluta, fönsterruta, redigeringsruta, atrioventrikulärknuta, ta, eta, sta, yta, åta, zeta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta, Asta, avta, beta, bita, bota, byta, data, etta, feta, fota, gata, gita.

Vad är rim för ruta?

Att ruta rimmar med ett ord, som t.ex. tuta, innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder ruta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ruta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ruta

Du kan också söka efter ruta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ruta

Ord som liknar ordet ruta:

I vår databas har vi även data kring rim för ytterligare 48 ord som på något sätt liknar ordet ruta Här kommer de tio första: bakruta, bespruta, besprutad, besprutande, besprutandes, bildruta, brandspruta, brutal, brutalisera och brutaliserad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord