Vad rimmar på programvard?

Programvard är ordet vi vill hitta rim till.

Programvard rimmar med följande 150 ord:


boulevard, Edvard, Harvard, kvällsvard, nattvard, ottevard, qvällsvard, Sigvard

bastard, Bernard, Bernhard, biljard, boardingcard, boendestandard, bombard, centerforward, dreyfusard, dynamitard, Edward, forward, foulard, gaillard, gepard, Gerhard, Gotthard, hasard, Hildegard, hillebard, kamelopard, keyboard, kokard, kommunard, kvadriljard, kvintiljard, lejpard, Leonard, leopard, levnadsstandard, mansard, miljard, milliard, Richard, Rickard, Rikard, sard, sefard, septendeciljard, sextiljard, sideboard, skateboard, skejtboard, skejtboardar, skejtboard, snöleopard, snowboard, spard, standard, steward, Svalbard, triljard, wakeboard, wallboard, wildcard, yard

-värd, 1800-talsgård, absurd, ackord, åhörd, åkerjord, äktenskapsförord, aktningsvärd, akutvård, åldringsvård, älskvärd, alternativord, anförd, anhängiggjord, anmärkningsvärd, Asgård, åskådliggjord, åtbörd, åtgärd, åtråvärd, avdrivningshärd, avfärd, avförd, avgjord, avlärd, avsevärd, avskyvärd, avtärd, avundsvärd, babord, bakgård, ballongfärd, bangård, bård, barnamord, barnträdgård, beaktansvärd, begå självmord, begärd, beklagansvärd, benhård, berömvärd, berörd, beskärd, besparingsåtgärd, betraktansvärd, beundransvärd, bevingade ord, bevingat ord, bigård, bilfärd, biljardbord, bindeord, biord, biskopsgård, bokförd, bondgård, bord, borggård, bortgjord, brodermord, brytvärd, budord, bussfärd, bygdegård, damoklessvärd, datanörd, datornörd, datorstyrd, diskbord, ditfärd, dryckesrörd, dubbelmord, dyrd, efterord, eftersträvansvärd, egenskapsord, ersättningsord, fackord, fällbord, fårahjord, färd, fårhjord, fjärd, fjärrstyrd, fjord, flärd

Vad är rim för programvard?

Att programvard rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder programvard?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av programvard så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: programvard på Wikipedia

Du kan också söka efter programvard direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=programvard